На головну сторінку   Всі книги

Сазонова М. Е. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Навчальний посібник у схемах і таблицях для спеціальностей 080110 «Економіка й бухгалтерський облік», 080112 «Маркетинг», 080501 «Менеджмент», «Державне й муніципальне керування» (базовий рівень). Сост.: Сазонова М. Е.- М.: Изд-У Московського гуманітарного університету,2006. 71 с.. 2006

УТРИМУВАННЯ
ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. Сутність і функції грошей.
Тема: Сутність, функції й види грошей
Форми вартості товарів згідно з еволюційною теорією
Тема: Грошова система і її елементи
Схема розрахунків платіжними дорученнями при попередній оплаті товарно-матеріальних цінностей
Схема при використанні акредитива з попереднім депонуванням коштів
Схема розрахунків по інкасо ( на підставі платіжних вимог, інкасових доручень)
Схема розрахунків платіжними вимогами
Схема розрахунків чеками
Закон грошового обігу (рівняння Фишера)
Тема: Інфляція
Класифікація видів інфляції
Механізм кількісної оцінки рівня інфляції
Причини інфляції попиту й витрат
РОЗДІЛ 2. Фінанси й фінансова система
Тема: Ознаки й сутність фінансів
Тема: Керування фінансами
Види фінансового контролю
РОЗДІЛ 3. Державні фінанси
Тема: Державні фінанси
Тема: Бюджетний процес
Тема: Державний кредит
Тема: Позабюджетні фонди
РОЗДІЛ 4. Банки й банківська система. Кредитна система
Тема: Позичковий капітал
Основні функції кредиту
Види кредиту
Тема: Кредитна система
Тема: Банковська система
Класифікація комерційних банків
Етапи створення кредитної організації в Російській Федерації
Підстави для відмови в державній реєстрації кредитної організації й видачі їй ліцензії
Загальна характеристика банківського вкладу
РОЗДІЛ 5. Ринок цінних паперів
Тема: Ринок цінних паперів
Тема: Цінні папери
Класифікація цінних паперів
Розрахунки ефективності операцій із цінними паперами
РОЗДІЛ 6. Система страхування
Тема: Сутність системи страхування
Класифікація страхування
РОЗДІЛ 7. Фінанси підприємств різних форм власності
РОЗДІЛ 8. Валютна система й міжнародні кредитні відносини.
Світові валютні системи
Тема: Валютний курс
Тема: Міжнародний кредит
Форми міжнародного кредиту
Специфічні форми кредитного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Тема: Платіжний баланс
Тема: Міжнародні фінансові інститути
Тема: Валютний ринок
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА