На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Фінанси, грошовий обіг і кредит. Питання й відповіді до іспиту. 2015

Питання для самопідготовки
1. Поняття й ознаки фінансів.
2. Історичні передумови виникнення фінансових відносин.
3. Етапи становлення фінансів.
4. Соціально-економічна сутність і функції фінансів.
5. Фінансова система і її структура.
6. Керування державними фінансами.
7. Утримування й завдання фінансової політики держави.
8. Фінансова політика й фінансовий механізм.
9. Типи фінансової політики.
10. Актуальниезадачи державної фінансової політики в РФ.
11. Фінанси комерческого підприємства.
12. Фінанси некомерційних організацій.
13. Фінансовий менеджмент основні поняття.
14. Базові концепції фінансового менеджменту.
15. Прибуток і рентабельність як фінансові результати роботи комерційних фірм.
16. Страхування й страхові фонди.
17. Основні види страхування.
18. Роль бюджету в ринковій економіці.
19. Політика бюджетних расходови доходів.
20. Проблема бюджетного дефіциту.
21. Бюджетний устрій і бюджетний процес у Росії.
22. Позабюджетні фонди.
23. Поняття державного кредиту й державного боргу.
24. Керування внутрішньою й зовнішньою заборгованістю держави.
25. Доходи й видатки регіональних і місцевих бюджетів.
26. Основні напрямки реформування міжбюджетних відносин.
27. Фінанси населення.|
28. Поняття податків і податкової системи.
29. Види податків і методи їх стягнення.
30. Принципи й концепції оподатковування.
31. Методи регулювання податкової політики.
32. Міжнародні фінансові відносини й міжнародні фінансові організації.
33. Платіжний баланс, особливості його структури.
34. Гроші в економічному кругообігу, їх сутність і функції.
35. Грошова маса й грошові агрегати.
36. Кількість грошей в обігу теоретичні аспекти.
37. Еволюція грошових систем процес зміни грошової форми вартості
38. Безготівкові гроші й розрахунки, їх організація.
39. Налично грошовий обіг. Роль розрахунково-касового центру Банку Росії.
40. Позичковий капітал. Ринок позичкових капіталів.
41. Сутність і основні принципи кредиту.
42. Сучасна кредитна система.
43. Основні форми й види кредиту
44. Попит на гроші, їх пропозиція. Формування ринкової процентної ставки.
45. Реrулирование банківської процентної ставки з боку Центрального банку.
46. Банківська система і її елементи.
47. Статус і функції Центрального й комерційних банків.
48. Поняття й мети кредитно-грошової політики ЦБ.
49. Інструменти кредитно-грошового реrулирования економіки.
50. Проблеми практичної реалізації кредитно-грошової політики.
51. Формування капіталу й баланс комерційного банку.
52. Кредитні ресурси комерційного банку.
53. Комерційний кредит і використання вексельного обігу.
54. Розвиток споживчого кредиту, його основні форми.
55. Сучасні специфічні форми кредитування іпотека, лізинг, факгоринг.
56. Суб'єкти сучасного фінансового ринку банківський і небанківський сектор.
57. Ринок цінних паперів як структура фінансового ринку. Портфель і прибутковість цінних паперів.
58. Акції й облігації, їх види й ринкова оцінка.
59. Вторинні й похідні фінансові інструменти.
60. Ринок валюти фіксовані курси, що плавають і, національних валют.
61. Міжнародний кредит проблеми імпорту й експорту капіталу.
62. Сутність і види інвестицій.
63. Основи керування інвестиціями.
64. Державна й регіональна инвестиционнная політика.