На головну сторінку   Всі книги

О. В. Соколова. Фінанси, гроші, кредит; Підручник / Під ред. О. В. Соколовій.- М.; Юристь,2000.- 784 с.. 2000

Підручник охоплює всі найважливіші розділи навчального курсу «Фінанси, гроші й кредит»: гроші, кредит і банки, державні фінанси й фінанси підприємств, ринки цінних паперів, міжнародні валютно-кредитні відносини. Матеріал добре структурований, викладений чітко і ясно. Теоретичні положення й визначення супроводжуються прикладами з російської й закордонної практики. Підручник призначений для студентів вузів, що навчаються по економічних спеціальностях і напрямкам. Предислови
Введення
Розділ I. Гроші й грошові системи
Розділ 1. Сутність і функції грошей
Економічна роль грошей і щаблі їх розвитку Товар иденьги
Види грошей
Функції грошей
Захід вартості
Кошт нагромадження
Кошт обігу
Кошт платежу
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 2- Грошовий обіг
Готівково-грошовий оборот
Основні ланки готівково-грошового обороту
Організація наявність- грошового обігу
Прогнозування й оцінка стану готівково-грошового обороту
Безготівковий грошовий обіг Сутність безготівкового обігу
Форми безготівкових розрахунків
Грошова маса і її елементи
Швидкість обігу грошей
Гроші й ціни. Закон грошового обігу
Проблема грошей у кейнсианстве й монетаризме
Грошовий ринок
Державне регулювання грошової маси
Закон грошового обігу
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Розділ 3. Грошові системи
Поняття грошової системи
Биметаллизм і монометаллизм
Система паперово-грошового обігу
Елементи грошової системи
Характеристика сучасного типу грошової системи
Принципи організації грошової системи
Грошова система Російської Федерації
Емісія грошей
Емісія безготівкових грошей
Грошовий мультиплікатор
Емісія готівки
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Розділ 4. Інфляція в Росії: сутність, причини, наслідки
Сутність і види інфляції
Інфляція в трактуванні закордонних економічних шкіл
Основні типи інфляції
Інфляція попиту й інфляція витрат
Імпортована інфляція
Повзуч інфляція, що галопує, і гіперінфляція
Інфляція й безробіття. Крива Филлипса
Показники інфляції
Причини й наслідку інфляції
Конкретні причини інфляції
Глибинні фактори інфляції
Наслідку інфляції
Антиінфляційні заходи
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Розділ II. Банки й кредит
Розділ 5. Кредитна система і її організація
Нові тенденції в розвитку кредитної системи
Поняття банку
Універсальна й сегментована банківські системи
Структура кредитної системи
Центральний банк
Комерційні банки
Спеціалізовані кредитно-фінансові інститут
Комерційні банки в кредитній системі
Комерційні банки - центральна ланка кредитної системи
Сучасні технології в банківській справі
Висновки
Терміни й поняття
Розділ 6. Центральний банк у кредитній системі
Завдання й функції центрального банку
Форми організації центральних банків
Основні завдання центрального банку
Функції центрального банку
Грошово-кредитна політика центрального банку
Мети й методи грошово-кредитної політики
Облікова політика
Операції на відкритому ринк
Регулювання норми обов'язкових резервів
Селективні методи грошово-кредитної політики
Грошово-кредитна політика Банку Росії
Регулювання діяльності кредитних організацій
Напрямку банківського регулювання
Принципи й форми банківського регулювання
Регулювання діяльності кредитних організацій Банком Росії
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 7. Комерційні банки, їх завдання й функції
Правове регулювання діяльності комерційних банків у Росії
Цивільне законодавство
Банківське законодавство
Нормативні акти ЦБ РФ
Основні функції комерційних банків
Специфіка комерційного банку як підприємства
Організація розрахунків і здійснення платежів
Банки як фінансові посередники
Банки як джерело ліквідності економіки
Порядок установи банку
Засновники банку
Статут банку
Реєстрація й одержання ліцензії
Структура й органі керування комерційним банком
Поняття організаційної структури банку
Види організаційних структур комерційних байков
Висновки
Терміни й поняти
Питання для самоперевірки
Глава 8. Операції комерційних банків
Ресурси комерційного банку
Власний капітал банку
Елементи власного капіталу
Достатність капіталу
Притягнуті кошти
Рахунку до запитання
Термінові й ощадні рахунки
Депозитні й ощадні сертифікати
Недепозитні ресурси
Організація грошових расчето
Системи розрахунків і механізми здійснення платежів
інструменти, Що Звертаються,
Кредитні операції й операції із цінними паперами
Кредитні операції
Види кредитів
Організація й порядок банківського кредитовани
Визначення рівня процентної ставки
Операції із цінними паперами
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 9. Комерційні банки в міжнародних розрахунках
Інтернаціоналізація банківської діяльності
Показники інтернаціоналізації
Форми виходу на зовнішній ринок
Роль закордонного апарата міжнародних банків
Новий етап в інтернаціоналізації банківської діяльності
Кореспондентські відносини.
Система СВИФТ у міжнародних розрахунках
Поняття кореспондентських відносин
Кореспондентські рахунки: Ностро, Лоро
Система СВИФТ
Операції російських банків за рубежо
Види операцій комерційних банків у міжнародних розрахунках
Банківське посередництво в зовнішньоторговельних розрахунках
Банківське кредитування експортно-імпортних операцій
Акцептне-Гарантійні операції
Комерційні банки як агенти валютного контролю
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самопроверк
Розділ III. Бюджет і податки
Глава 10. Бюджетна система держави
Соціально-економічна сутність державного бюджету
Поняття державного бюджету
Основні функції бюджету
Принципи побудови бюджетних систем закордонних країн
Основні принципи бюджетної системи РФ. Федеральний (республіканський) бюджет РФ
Консолідований бюджет РФ
Принципи бюджетної системи РФ
Федеральний (республіканський) бюджет РФ
Сутність і принципи формування місцевих (регіональних) бюджетів
Принципи формування регіональних бюджетів у закордонних країнах
Доходи й видатки регіональних бюджетів у закордонних країнах
Бюджети суб'єкта Федерації й місцеві бюджети в РФ
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 11. Доходи й видатки державного бюджету
1. Загальна характеристика доходів і видатків бюджету
Джерела формування доходів бюджету
Державні позики
Класифікація видатків бюджету
Принципи бюджетного фінансування
Напрямку витрати бюджетних коштів
Доходи державного бюджету РФ
Бюджетний федералізм
Структура дохідної частини бюджету
Видатки державного бюджету РФ
Видатки федерального бюджету РФ у сфері матеріального проведення
Видатки федерального бюджету РФ на оборону
Видатки федерального бюджету РФ на соціально-культурні заходи, науку й керування
Видатки федерального бюджету РФ на фінансову допомогу бюджетам інших рівнів
Видатки федерального бюджету РФ по обслуговуванню державного боргу
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 12. Податкова система. Види податків
Економічна сутність і функції податків
Поняття податку
Функції податків
Елементи податку
Класифікація податків
Характеристика окремих видів податків
Прибутковий податок з фізичних осіб
Прибутковий податок з юридичних осіб
Податок на додану вартість
Податки на майно й стан
Податкові системи унітарних і федеративних держав
Принципи побудови податкових систем
Податкова система США
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 13. Основні принципи побудови податкової системи РФ
Основні елементи податкової системи РФ
Загальні принципи оподатковування в РФ
Федеральні, регіональні й місцеві податки й збори в РФ
Загальні умови встановлення податків і зборів у РФ
Платники податків і платники зборів
Податкові акти й представники платників податків
Основні групи податків у РФ
Податки, що включаються в ціну продукції
Податок на додану вартість
Акцизи
Податок на реалізацію ГСМ
Податок із продажів
Податки, относимие на собівартість продукції (робіт, послуг)
Податки, що служать джерелами утвору дорожніх фондів
Мита
Земельний податок
Податки, относимие на прибуток до її оподатковування
Податок на майно підприємств
Податок на рекламу
Податок на утримання житлового фонду й об'єктів соціально-культурної сфери
Оподаткування прибутку (доходів) підприємств
Податок на прибуток підприємств і організацій
Єдиний податок на вмененний дохід для визначення видів діяльності
б. Податки на прибдоль прибуток, що залишається після сплати податку на,
Податок на операції із цінними паперами
Місцеві податки й збори
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 14. Позабюджетні фонди
Соціально-економічна сутність і роль позабюджетних фондів
Позабюджетні фонди держави
Спеціальні фонди
Соціальні фонди
Економічні фонди
Кредитні фонди
. Державні позабюджетні фонди в РФ
Особливості позабюджетних фондів РФ
Пенсійний фонд Російської Федерації
Фонд соціального страхування РФ
Державний фонд зайнятості населення РФ
Фонд обов'язкового медичного страхування РФ
Економічні позабюджетні фонди
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Розділ IV. Ринок коштовних буму
Глава 15. Ринок цінних паперів і його структур
Структура й учасники ринку цінних паперів
Основні ринки коштовних буму
Емітенти й власники цінних паперів
Професійні учасники ринку цінних паперів
Правове регулювання ринку цінних паперів у РФ
Механізм регулювання
Регулювання емісії цінних паперів
Ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 16. Види цінних паперів
Юридична класифікація цінних паперів
Паперу на пред'явника
Інвестиційні цінні папери
Пайові інвестиційні папери - акції
Види акцій
Ціна акції
Боргові інвестиційні папери - облігації
Види облигаци
Рейтинг коштовного паперу
Торговельні (грошові) цінні папери
Вексел
Депозитний і ощадний сертифікати
Похідні цінні папери
Фінансові ф'ючерсні угоди
Інші похідні цінні папери
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 17. Державні цінні папери
Сутність і призначення державних цінних паперів
Класифікація державних цінних паперів
Державні облігації
Первинне розміщення державних цінних паперів
Доходи по державних цінних паперах
Державні цінні папери, V, що звертаються на російському ринку
Державні короткострокові бескупонние облігації
Облігації федеральної позики зі змінним купонним доходом
Облігації державної ощадної позики
Облігації внутрішньої державної валютної позики
3. Муніципальні цінні папери
Муніципальні облігації
Мети муніципальних позик
Муніципальні позики в Росії
Реструктуризація державної заборгованості
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 18. Організація й механізм функціонування фондової біржі
Фондова біржа
Типи фондових бірж
Біржові системи
Правила біржі
Організація роботи біржі
Посередники на фондовій біржі
Принципи діяльності біржі
Біржові операції
Біржові ціни
Фондові біржі миру
Нью-Йоркська фондова біржа
Американська фондова біржа
Лондонська фондова біржа
Цюрихская фондова біржа
Люксембурзька фондова біржа
Німецькі фондові біржі
Паризька фондова біржа
Миланская фондова біржа
Токійська фондова біржа
Біржі на ринках, що розбудовуються, цінних паперів
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 19. Позабіржовий ринок цінних паперів. Міжнародний ринок цінних паперів
1. Відмітні риси позабіржового ринку
Угоди позабіржового ринку
Особливості позабіржових ринків у різних країнах
Особливості функціонування позабіржового ринку цінних паперів у РФ
Загальна характеристика РТС
Система анонімної торгівлі
Розрахунки в РТС
Міжнародний ринок цінних паперів
Поняття міжнародного ринку цінних паперів
Єврооблігації
Випуск єврооблігацій російськими емітентами
Ринок евроакций
Американські депозитарні розписки
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Розділ V. Фінанси підприємства
Глава 20. Фінансова звітність як джерело інформації про господарюючого суб'єкта
Поняття й структура фінансової звітності
Користувачі фінансової звітності
Основні документи фінансової звітності
Вимоги до фінансової звітності
Структура й склад бухгалтерського балансу
Принципи побудови балансу
Нематеріальні активи
Основні кошти
Інші статті внеоборотних активів
Запаси
Дебіторська заборгованість
Кошти й короткострокові вкладення
Власний капітал
Зобов'язання підприємства
Звіт про прибутки й збитки
Особливості складання звіту
Моделі звіту
Утримування звіту
Доповнення до балансу
Звіт про зміни капіталу
Звіт про рух грошових коштів
Додаток до бухгалтерського балансу
Пояснювальна записка
Висновки
Терміни й поняти
Питання для самоперевірки
Глава 21. Аналіз фінансової звітності підприємства
1. Горизонтальний і вертикальний аналіз фінансової звітності
Горизонтальний аналіз
Вертикальний аналіз
Використання в аналізі відносних показників (коефіцієнтів)
Показники (коефіцієнти) ліквідності
Показники структури капіталу
Показники фінансової стабільності
Показники оборотності
Показники рентабельності
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 22. Керування поточною діяльністю фірми
Основні принципи керування поточною діяльністю
Робітник капітал
Керування обіговими коштами
Керування готівкою
Керування дебіторською заборгованістю
Керування запасами
Керування короткостроковими зобов'язаннями
Короткострокові кредити банку
Вартість комерційного кредиту
Нараховані видатки як джерело коштів
Висновки
Терміни й поняття
Глава 23. Фінансування довгострокової діяльності фірми
Інвестиційна діяльність фірми
Оцінка майбутніх грошових вступів фірми
Вартість грошей у часі
Ухвалення рішення про доцільність вкладення коштів з урахуванням фактору часу
Залучення фірмою позикових коштів. Ефект фінансового важеля
Структура капіталу й доходи власників (акціонерів) фірми
Поняття фінансового важеля
Переваги боргового фінансування
Фінансовий важіль і ризик
Вибір фірмою джерела фінансування довгострокових проектів
Вартість (ціна) капіталу фірми
Вплив вибору джерела фінансування на доходи власників звичайних акцій
Крапка равновигодности
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 24. Фінансові аспекти бізнес-плану
Структура бізнес-плану
Значення бізнес-плану
Резюме
Загальний опис підприємства, бізнесу, товару або послуги
Маркетинг-План
Виробничий план
Організація керування
Капітал і організаційно-правова форма підприємства
Фінансовий план
Підготовка фінансового розділу бізнес-плану
Прогноз фінансових результатів
Прогноз руху грошових коштів
Прогноз балансу підприємства
Експрес-аналіз прогнозованих показників
Фінансові коефіцієнти
Фінансове резюме
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 25. Стратегія діяльності підприємства на фінансовому ринку
Способи поповнення власних коштів підприємства
Емісія акцій
Особливості емісії акцій у Росії
Облігаційні позики, банківські й комерційні кредити
Облігаційні позики
Облігаційні позики на міжнародних ринках
Банківські кредити
Критерії вибору банку
Залучення ресурсів міжнародних фінансових організацій
Вексель
Сучасні інструменти фінансування діяльності підприємств
Опціони
Станові операції
Факторинговие операції
Лізинг як спосіб фінансування діяльності підприємства
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 26. Аналіз витрат фірми
Класифікація витрат
Виробничі й невиробничі витрати
Основні й накладні видатки
Прямі й непрямі витрати
Постійні й змінні витрати
Використання класифікації витрат на постійні й змінні для планування прибутки
Зміна виторгу (граничний дохід)
Зміна витрат (граничні витрати)
Визначення оптимального обсягу виробництва й продажів
Крапка беззбитковості
Поняття крапки беззбитковості
Як знайти крапку беззбитковості
Ефект виробничого (операційного) важеля
Прийняття розв'язків про асортименти продукції, що випускається,
Як розподілити постійні витрати
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Розділ VI. Міжнародні фінанси
Глава 27. Міжнародна валютна система й валютні відносини
Національна валютна система
Основні елементи національної валютної системи
Характеристика валютної системи Росії
Світова валютна систем
Еволюція світової валютної системи
Бреттон-Вудская валютна система
Ямайкская валютна система
Основні елементи сучасної МВС
Система спеціальних прав запозичення
Сума, порядок випуску й розподілу СДР
Визначення «вартості» СДР
Механізм використання СДР
Європейська валютна система
Етапи валютної інтеграції
Елементи європейської валютної системи
Економічний і валютний союз
Маастрихтский договір
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 28. Валютні курси й операції з іноземною валютою
1. Валютний курс Механізм валютних розрахунків
Причини й межі коливань валютного курсу
Ямайкская система регулювання валютних курсів
Регулювання валютних курсів на державному рівні
Валютні операції Котирування іноземних валют
Види валютних курсів
Мети валютних операцій
Готівка й термінова валютні операції
Інші види валютних операцій
Валюти й валютні курси в зовнішньоекономічних зв'язках Росії
Іноземні валюти
СДР і євро
Національні грошові одиниці
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 29. Державне регулювання валютно-кредитних відносин
Форми й методи валютної політики
Ринкове й державне регулювання валютних відносин
Форми валютної політики
Валютні обмеження як форма державного регулювання валютно-кредитних відносин
Валютне регулювання й валютний контроль у Російській Федерації
Класифікація валютних операцій у Росії
Операції з дорогоцінними металами й природними дорогоцінними каменями
Валюти й валютні цінності в РФ
Права й обов'язки резидентів і нерезидентів у валютній област
Відкриття й ведення валютних рахунків юридичних осіб
Валютний контроль зовнішньоекономічних операцій
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 30. Міжнародні й регіональні валютно-кредитні й фінансові організації
Міжнародний валютний фонд
Структура керування
Капітал і позикові кошти
Кредитна діяльність
Спеціальні механізми
Група Світового банку
Міжнародний банк реконструкції й развити
Міжнародна фінансова корпорація
МАР і інші організації групи Світового банку
Регіональні банки
Європейський банк реконструкції та розвитку
Міжамериканський банк розвитку
Азіатський банк розвитку
Африканський банк розвитку
Міжнародні спеціальні фонди
Банк міжнародних розрахунків
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 31. Організація міжнародних розрахунків Російської Федерації із закордонними країнами
Організація розрахунків РФ із країнами далекого зарубіжжя
Розрахунки у вільно конвертованих валютах
Розрахунки в клірингових валютах
Особливості розрахунків із країнами Східної Європи й КНР
Організація розрахунків РФ із країнами близького зарубіжжя
Прямі зв'язки господарюючих суб'єктів
Організація взаємних розрахунків
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 32. Міжнародний кредит
Поняття й види міжнародного кредиту
Сучасні тенденції розвитку міжнародного кредиту
Види міжнародного кредиту
Вексель і чек у розрахунках і кредитуванні міжнародної торгівлі
Вексель
Фірмовий і банківський кредит у коротко- і середньостроковому кредитуванні зовнішньої торгівлі
Фірмові кредити
Банківське кредитування
Факторинг
Форфейтирование
Страхування експортних кредитів
Принципи страхування
Органі страхування в окремих країнах
Довгострокове кредитування імпорту
Особливості довгострокового кредитування
Форми міжнародного довгострокового кредиту
Організації кредиторів
Міжнародне кредитування й фінансування Росії
СРСР як боржник і кредитор
Борги Росії
Росія як кредитор
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки
Глава 33. Валютно-фінансові й платіжні умови контрактів
Валютні й платіжні умови експортно-імпортних контрактів
Валютні умови контрактів
Платіжні умови контрактів
Банківські гарантії по експортно-імпортних операціях
2. Основні форми розрахунків, застосовувані в Російській Федерації
Документарний акредитив
Документарне інкасо
Банківське переведення
Інші форми розрахунків
Висновки
Терміни й поняття
Питання для самоперевірки