На головну сторінку   Всі книги

Т. А. Фролова. Фінанси й кредит: конспект лекцій. Таганрог: Изд-У ТРТУ, 2005. 2005

Тема 1. Грошовий обіг і грошовий система
1. Історичний розвиток грошей
2. Функції грошей
3. Поняття грошового обігу
4. Елементи грошової системи
5. Ліквідність
6. Закони грошового обігу
Тема 2. Фінанси й фінансова система
1. Історія фінансів і фінансових відносин
2. Функції фінансів
3. Фінансова система
4. Фінансова політика
Тема 3. Державний бюджет як основна ланка фінансової системи
1. Економічна сутність і втримування бюджету
2. Загальні принципи побудови державного бюджету
3. Бюджетний устрій
4. Бюджетний процес
5. Міжбюджетні відносини
6. Видатки державного бюджету
7. Доходи державного бюджету
8. Дефіцит бюджету
9. Керування державним боргом
Тема 4. Регіональні й місцеві бюджети
1. Бюджетний федералізм
2. Видатки регіональних і місцевих бюджетів
3. Доходи регіональних і місцевих бюджетів
4. Інші фонди
Тема 5. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
1. Принципи корпоративних фінансів
2. Грошові фонди підприємств
3. Керування потоками коштів
Тема 6. КРЕДИТ І КРЕДИТНА СИСТЕМА
1. Сутність кредиту і його функції
2. Форми кредиту
3. Кредитна система
4. Грошово-кредитна політика
Тема 7. ПОДАТКИ Й ПОДАТКОВА СИСТЕМА
1. Види податків
2. Крива Лаффера
Тема 8. СТРАХУВАННЯ