На головну сторінку   Всі книги

Бокова І. В., Дядичко С. П., Кримова І. П., Мусіна Л. А., Рєзник І. А.. Фінанси й кредит: Короткий курс лекцій.- Оренбург: ГОУОГУ, 2004- 185 с.. 2004

У допомозі розглянуті наступні розділи: гроші, грошовий обіг, грошова система; фінанси, фінансова система; кредит і кредитна система

Введення
1 Гроші, грошовий обіг, грошова система
1.1 Сутність, функції й види грошей
1.1.1 Характеристика грошей як економічної категорії
1.1.2 Необхідність грошей
1.1.3 Функції грошей
1.1.4 Види грошей, їх еволюція
1.1.5 Роль грошей у ринковій економіці
1.2 Грошовий обіг, грошовий обіг
1.2.1 Характеристика грошового обігу й грошового обігу
1.2.2 Безготівковий грошовий обіг, його види
1.2.3 Емісія безготівкових грошей
1.2.4 Емісія готівки
Грошова маса, її структура
Закони грошового обігу
1.3 Інфляція
1.3.1 Сутність і причини інфляції
1.3.2 Фактори інфляції
1.3.3 Типи й види інфляції
1.3.4 Наслідку інфляції й методи регулювання інфляції
1.4 Грошова система
1.4.1 Поняття, сутність і елементи грошової системи
1.4.2 Типи грошових систем
1.4.3 Грошові реформи
1.4.4 Грошова система Росії
1.5 Основи міжнародних валютних і розрахункових відносин
1.5.1 Валютні відносини й валютні системи
1.5.2 Платіжний баланс, методи його балансування
1.5.3 Валютний курс, фактори його визначальні
1.5.4 Міжнародні розрахунки
2 Фінанси, фінансова система
2.1 Фінанси й фінансова система
2.1.1 Соціально-економічна сутність фінансів
2.1.3 Функція фінансів
2.1.4 Фінансова система: її елементи і їх взаємозв'язок
2.2 Керування фінансами, фінансова політика й фінансовий контроль
2.2.1 Поняття й типи фінансової політики
2.2.2 Керування фінансами
2.2.3 Органі керування фінансами їх функції
2.2.4 Фінансовий контроль
2.2.5 Фінансове планування й прогнозування
2.3 Фінанси комерційних організацій і підприємств
2.3.1 Сутність і функції фінансів підприємств
2.3.2 Принципи організації фінансів підприємств
2.3.3 Витрати підприємства на проведення продукції й виторг від її реалізації
2.3.4 Прибуток і рентабельність як показники ефективності діяльності підприємства
2.3.5 Виробничі фонди
2.4 Бюджет і бюджетна система
2.4.1 Соціально-економічна сутність і роль бюджету держави
2.4.2 Склад і структура видатків федерального бюджету
2.4.3 Склад і структура доходів федерального бюджету
2.4.4 Бюджетний дефіцит і методи його фінансування
2.4.5 Бюджетний устрій і бюджетний система
2.5 Територіальні фінанси
2.5.1 Сутність і роль територіальних фінансів в економічному й соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворів.
2.5.2 Склад територіальних фінансових ресурсів
2.5.3 Територіальні бюджети - головна фінансова база територіальних органів влади
2.5.4 Фінансові ресурси підприємств, що направляються на розвиток територій
2.5.5 Муніципальні позабюджетні фонди
2.6 Позабюджетні спеціальні фонди
2.6.1 Соціально-економічна сутність і роль позабюджетних фондів
2.6.2 Види позабюджетних фондів по цільовому призначенню
2.6.3 Державні позабюджетні фонди в РФ
2.6.4 Єдиний соціальний податок (внесок), зачислюваний у державні позабюджетні фонди
2.7 Соціальне забезпечення
2.7.1 Економічні основи й принципи соціального забезпечення
2.7.2 Державні пенсії
2.7.3 Соціальні допомоги
2.8 Страхування
2.8.1 Історія страхування
2.8.2 Основні поняття й економічна сутність страхування
2.8.3 Класифікація страхування
2.8.4 Роль і місце страхових ринків в економіці
3 Кредит і кредитна система
3.1 Необхідність і сутність кредиту
3.1.1 Необхідність кредиту
3.1.2 Функції кредиту
3.1.3 Закони й границі кредиту
3.1.4 Роль кредиту в ринковій економіці
3.1.5 Ринок позичкових капіталів
3.1.6 Позичковий відсоток
3.2 Форми й види кредиту
3.2.1 Поняття форми й виду кредиту і їх класифікація
3.2.2 Лихварський кредит
3.2.3 Комерційний кредит
3.2.4 Банківський кредит
3.2.5 Державний кредит
3.2.6 Споживчий кредит
3.2.7 Міжнародний кредит
3.3 Ринок цінних паперів
3.3.1 Ринок цінних паперів, його структура
3.3.2 Учасники ринку цінних паперів
3.3.3 Види цінних паперів
3.3.4 Первинний РЦБ
3.3.6 Позабіржовий оборот ринку цінних паперів
3.4 Банковська система
3.4.1 Історія зародження банків
3.4.2 Структура сучасної банківської системи РФ
3.4.3 ЦБ, його функції
КБ, його функції
Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути
3.5 Центральний банк РФ
3.5.1 Виникнення й розвиток центральних банків
3.5.2 Роль центральних банків у ринковій економіці
3.5.3 Організація діяльності ЦБ РФ
3.5.4 БР як основоположник і провідник ДКП
3.6 Комерційні банки Рекомендації для студентів:
3.6.1 Походження й сутність комерційних банків
3.6.2 Мета й принципи діяльності комерційних банків
3.6.3 Роль КБ в умовах ринкової економіки
3.6.4 Операції комерційних банків
Список використаних джерел