На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. ФІНАНСИ Й КРЕДИТ. КУРС ЛЕКЦІЙ. 0000

Утримування
а1 Гроші, грошовий обіг, грошова система
1.1 Сутність, функції й види грошей
1.1.1 Характеристика грошей як економічної категорії
1.1.2 Необхідність грошей
1.1.3 Функції грошей
1.1.4 Види грошей, їх еволюція
1.1.5 Роль грошей у ринковій економіці
2. Грошовий обіг, грошовий обіг
1. Характеристика грошового обігу й грошового обігу
1.1 Організація наявного грошового обігу
2. Безготівковий грошовий обіг, його види
Емісія безготівкових грошей
2. Грошова маса, її структура
3. Закони грошового обігу
3 Інфляція
1 Сутність і форми прояву інфляції
2 Фактори інфляції
3 Види інфляції
4 Наслідку інфляції й методи регулювання інфляції
4. Грошова система
1. Поняття, сутність і елементи грошової системи
2 Типи грошових систем
Фидуциарние (паперові й кредитно-паперові, електронні) - ( від лат. fides- віра) - це такі системи, у яких грошові знаки не є представниками суспільного матеріального багатства,
3. Грошові реформи
4 Грошова система Росії
5 Основи міжнародних валютних і розрахункових відносин
1 Валютні відносини й валютні системи
2 Платіжний баланс, методи його балансування
3 Валютний курс, фактори його визначальні
4 Міжнародні розрахунки
2.1 Фінанси й фінансова система
1 Соціально-економічна сутність фінансів
2 Фінансові ресурси
3 Функції фінансів - їх роль, яку вони виконують у системі економічних відносин.
4 Фінансова система: її елементи і їх взаємозв'язок
2.2 Керування фінансами, фінансова політика й фінансовий контроль
2 Керування фінансами
3 Органі керування фінансами їх функції
4 Фінансовий контроль
5 Фінансове планування й прогнозування
2.3 Фінанси комерційних організацій і підприємств
1 Сутність і функції фінансів підприємств
2 Принципи організації фінансів підприємств
3 Витрати підприємства на проведення продукциії виторг від її реалізації
4 Прибуток і рентабельність як показники ефективності діяльності підприємства
5 Виробничі фонди
2.4 Бюджет і бюджетна система
1 Соціально-економічна сутність і роль бюджету держави
2 Склад і структура видатків федерального бюджету
3 Склад і структура доходів федерального бюджету
4 Бюджетний дефіцит і методи його фінансування
5 Бюджетний устрій і бюджетний система
2.5 Територіальні фінанси
1 Сутність і роль територіальних фінансів в економічному й соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворів.
2 Склад територіальних фінансових ресурсів
3 Територіальні бюджети - головна фінансова база територіальних органів влади
4 Фінансові ресурси підприємств, що направляються на розвиток територій
5 Муніципальні позабюджетні фонди
2.6 Позабюджетні спеціальні фонди
1 Соціально-економічна сутність і роль позабюджетних фондів
2 Види позабюджетних фондів по цільовому призначенню
3 Державні позабюджетні фонди в РФ
4 Єдиний соціальний податок (внесок), зачислюваний у державні позабюджетні фонди
2.7 Страхування
1 Історія страхування
2 Основні поняття й економічна сутність страхування
3 Класифікація страхування
4 Роль і місце страхових ринків в економіці
3 Кредит і кредитна система
3.1 Необхідність і сутність кредиту
1 Необхідність кредиту
2 Функції кредиту
3 Закони й границі кредиту
4 Роль кредиту в ринковій економіці
5 Ринок позичкових капіталів
6 Позичковий відсоток
2 Форми й види кредиту
1 Поняття форми й виду кредиту і їх класифікація
2 Лихварський кредит
3 Комерційний кредит
4 Банківський кредит
5 Державний кредит
6 Споживчий кредит
7 Міжнародний кредит
3.3 Ринок цінних паперів
1 Ринок цінних паперів, його структура
2 Учасники ринку цінних паперів
3 Види цінних паперів
4 Первинний РЦБ
5 Фондові біржі
6 Позабіржовий оборот ринку цінних паперів
3.4 Банковскаясистема
1 Історія зародження банків
2 Структура сучасної банківської системи РФ
3 ЦБ, його функції
4 КБ, його функції
5 Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути
3.5 Центральний банк РФ
1 Виникнення й розвиток центральних банків
2 Роль центральних банків у ринковій економіці
3 Організація діяльності ЦБ РФ
4 БР як основоположник і провідник ДКП
3.6 Комерційні банки
1 Походження й сутність комерційних банків
2 Мета й принципи діяльності комерційних банків
3 Роль КБ в умовах ринкової економіки
4 Операції комерційних банків