На головну сторінку   Всі книги

Кафедра банківської справи. ФІНАНСИ Й КРЕДИТ. Курс лекцій. Кемерово -2010. 2010

Сутність і функції грошей, їх види й особливості
Грошовий обіг: сутність, наявний і безготівковий обіг
Грошова маса. Закон грошового обігу
Поняття грошової системи. Особливості сучасної грошової системи
Інфляція: сутність і види, причини й форми прояву
Сутність і функції фінансів
Фінансова система країни, її сфери й ланки
Фінансова політика держави. Фінансовий механізм як інструмент реалізації фінансової політики
Керування фінансами
Система державних органів керування фінансами і їх функції
Фінансовий контроль: види й методи проведення
Бюджетна система Російської Федерації, її структура й принципи побудови
Доходи й видатки бюджетів бюджетної системи РФ
Міжбюджетні відносини в РФ
Державні позабюджетні фонди, їх види й місце у фінансовій системі країни
Державний і муніципальний кредит. Керування державним боргом Російської Федерації
Страхування в системі фінансів Російської Федерації
Кредит і кредитна система Російської Федерації: сутність, структура, форми кредиту
Центральний банк Російської Федерації, його юридичний статус і функції
Комерційні банки і їх операції