На головну сторінку   Всі книги

Смородиная М. І.. Фінанси й кредит. Курс лекцій. Москва - 2006. 2006

У даному підручнику викладений повний курс лекцій по дисципліні «Фінанси й кредит», прочитаний у Московському Державному Технічному Університеті ім. Н. Є. Баумана в 2006 році для 2-го курсу факультету «Інженерний бізнес і менеджмент» Основні позначення
Утримування
1. Поняття про фінанси й керування ними
1.1 Сутність і функції фінансів.
1.2 Взаємозв'язок Ф. з іншими економічними категоріями
1.3 Фінансове забезпечення відтворення
1.4 Фінансові ринки і їх роль у мобілізації й розподілі фінансів
1.5 Керування фінансами. Фінансова політика
2. Методи регулювання економіки за допомогою фінансів
3. Державні Фінанси (ГФ)
3.1 Сутність і структура ГФ:
3.2 Державні доходи й видатки
4. Податки
4.1 Сутність і функції податків
4.2 Види податків, елементи податків, способи стягнення податків
4.3 Податкова система
4.4 Принципи оподатковування:
4.6 Класифікація основних податків у РФ
5. Державний бюджет
5.1 Сутність і функції ГБ
5.2 Бюджетна система і її устрій
5.3 Доходи бюджету
5.4 Видатки бюджету
5.6 Структура бюджету і його класифікація
5.7 Бюджетний процес і його складові частини
5.8 Принципи Б. системи (ст. 28, БК):
5.9 Бюджет РФ
5.10 Казначейське виконання бюджету
6. Державний кредит (ГК)
6.1 Сутність і функції ГК
6.2 Форми ГК:
7. Державний борг (ГД)
7.1 Сутність ГД
7.2 Показники ГД
7.3 Керування ГД
8. Позабюджетні фонди (ВБФ)
8.1 Сутність ВБФ
8.2 Джерела формування ВБФ
8.3 Напрямку використання коштів ВБФ
9. Фінанси підприємств (Фпр)
9.1 Сутність і функції Фпр
9.2 Фінансові ресурси підприємства (ФРП)
9.3 Грошові фонди
9.4 Принцип організації фінансів підприємства
9.5 Фінансовий механізм
9.6 Основний капітал. Основні кошти підприємств
9.6.1 Фізичне й моральне зношування основного капіталу
9.6.2 Амортизація
9.7 Обігові кошти (капітал) підприємства. Формування й використання. Прискорення оборотності
9.8 Витрати підприємства
9.9 Виторг від реалізації
9.10 Прибуток. Економічне втримування, значення й види прибутки
9.10.1 Методи розрахунків прибутки
9.10.2 Формування й розподіл прибутку
9.10.3 Розподіл прибутку
9.11 Особливості ФП
10. Страхування
10.1 Сутність страхування. Ознаки й функції.
10.2 Поняття й терміни в страхуванні
10.3 Джерела коштів і напрямку їх використання
10.4 Галузі страхування
11. Гроші
11.1 Грошовий обіг і оборот
11.2 Сутність і функції грошей
11.3 Грошова маса й грошова база
11.4 Наличний оборот
11.5 Безготівковий обіг
11.6 Сутність. Типи й елементи грошових систем
12. Кредит
12.1 Сутність, функції й особливості кредиту
12.2 Форми й види кредитів
12.3 Принципи організації кредиту. Фактори, що впливають на відсоток кредиту
12.4 Роль кредиту в сфері грошового обігу, у процесах проведення й реалізації
12.5 Грошово-кредитна політика держави