На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Фінанси й кредит. Лекції. 2012. 2012

Тема 1 Необхідність, сутність, і функції кредиту.
Необхідність кредиту
Функції кредиту
Тема 2. Форми й види кредиту. Роль кредиту в ринкових відносинах.
Поняття «форма кредиту» і основні форми кредиту.
Міжнародний кредит і його загальна характеристика
Поняття вид кредиту й основні класифікації видів кредиту.
Тема 3. Позичковий відсоток і його використання на ринку позичкових капіталів.
Економічне втримування й функції позичкового відсотка.
Тема 4. Кредитна система РФ: утримування, структура, елементи.
Поняття кредитна система, її економічне втримування й структура.
3. Елементи кредитної системи РФ.
Тема 5. Банківська система РФ: утримування й структура.
1. Поняття банківської системи, її ознаки й елементи.
3. Фактори й особливості розвитку банківської системи РФ.
4. Організація банківських систем деяких закордонних держав.
Тема 6. Центральний банк як основа банківської системи країни.
1. Створення, ознаки й принципи діяльності ЦБ країн.
2. Мети, завдання, функції й операції ЦБ країн.
3. Організаційна й функціональна структура ЦБ РФ.
Тема 7. Єдина державна фінансово-кредитна політика РФ. Методи й інструменти проведення.
1. Економічні й організаційні основи розробки й реалізації грошово-кредитної політики ЦБ РФ.
2. Склад і загальна характеристика інструментів грошово-кредитної політики ЦБ РФ.
5. Операції на відкритому ринку по покупці й продажу державних цінних паперів як інструмент грошово-кредитної політики ЦБ РФ.
7. Валютні інтервенції як інструмент валютного регулювання й валютної політики ЦБ РФ.
Тема 8. Комерційні банки й основа їх операційної діяльності.
Сутність, функції й основні напрямки діяльності КБ у ринковій економіці.
Характеристика основних банківських продуктів і банківських послуг, їх специфіки.
Пасивні й активні операції і їх склад.
Власний капітал як частина банківських ресурсів. Його склад і формування.
Валютні операції й операції КБ із дорогоцінними металами.
8. Операції КБ на ринку цінних паперів
Тема 9. Участь КБ у наявному й безготівковому грошовому обігу