На головну сторінку   Всі книги

Гайзатуллин Р. Р.. Фінанси й кредит: навчальний посібник / Р. Р. Гайзатуллин, Н. Г. Вагизова; Федер. Агенство по утвору, Казань, гос. технол. ун-т.- Казань: КГТУ,2010.-126 с.. 2010

Навчальний посібник відповідає державному освітньому стандарту дисципліни «Фінанси й кредит» ОПД. Ф.04 по напрямкові підготовки фахівців 080502 «Економіка й керуванню на підприємствах ( по галузях)». У допомозі розглянуті основні теми дисципліни «Фінанси й кредит»: сутність фінансів, сутність кредиту, організація грошового обігу й інші. Призначене для студентів третього курсу факультету керування, економіки й права очної й заочної форм навчання вивчаючих дисципліну «Фінанси й кредит». Дисципліна «Фінанси й кредит» ставиться до циклу загальнопрофесійних дисциплін.
Тема 1: Сутність фінансів
І. Поняття фінансів
Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями.
З. Фінансові ресурси.
Функції фінансів.
Фінансова система
Керування фінансами
Фінансова політика
Фінансовий ринок
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 2: Сутність кредиту
Сутність кредиту
Економічні границі кредиту
Функції кредиту й принципи кредитування
Форми кредиту
Сутність і види відсотка за кредит
Фактори, що впливають на величину банківського відсотка
Поняття кредитної системи
Структура кредитної системи
Центральний банк
Грошово-кредитна політика ЦБ
Комерційні банки
Банківські операції й інші угоди кредитних організації
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 3. Організація грошового обігу
Походження й сутність грошей
Функції грошей
Закон грошового обігу
Грошові агрегати
Види грошей
Поняття грошового обігу
Види грошових систем
Елементи сучасних грошових систем
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 4: Формування грошових нагромаджень
Поняття й функції прибутки
Види прибутки
Елементи балансового прибутку
Показники рентабельності
Методи планування прибутки
Фактори, що впливають на величину прибутки
Розподіл і використання прибутку
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 5: Капітальні вкладення
Поняття капітальних вкладень
Джерела фінансування капітальних вкладень.
Методи фінансування капітальних вкладень.
Довгострокове кредитування капітальних вкладень.
Лізинг. Трастові операції.
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 6: Короткострокове кредитування
1. Організація процесу короткострокового кредитування
Розгляд кредитної заявки й співбесіда із клієнтом
Підготовка й висновок кредитного договору
Контроль над виконанням умов кредитного договору й погашенням кредиту
Види короткострокових кредитів
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 7: Фінансове планування на підприємстві
Поняття фінансового планування
Процес фінансового планування
Система фінансового планування
Методи фінансового планування
Бюджетування
Принципи фінансового планування
Практика фінансового планування в Росії й за рубежем
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 8: Форми забезпечення зворотності кредиту
Поняття
Застава
Поручництво
Г арантия
Інші форми забезпечення зворотності кредиту
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 9: Фінансовий контроль План
Поняття фінансового контролю
2. Завдання й форми фінансового контролю
Методи фінансового контролю
Принцип організації фінансового контролю.
Органі фінансового контролю.
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 10: Страхування й соціальне забезпечення
Поняття страхування
Значення й функції страхування
Класифікація страхування
Соціальне забезпечення
Позабюджетні фонди
Г осударственние позабюджетні фонди, основні джерела їх формування
Пенсійний фонд РФ
Фонд соціального страхування
Фонд обов'язкового медичного страхування
Котрольние питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 11: Фінанси й кредит у зовні економічній діяльності підприємства
Поняття зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Розміщення валютних коштів за рубежем
Роль кредиту
Г осударственние кредити
Комерційні кредити
Банківські кредити
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 12: Державний борг і державний кредит
Сутність державного кредиту
Класифікації державних позик
Функції державного кредиту
Сутність і форми державного боргу
Класифікація державного боргу
Керування державним боргом
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури
Тема 13: Міжнародна фінансова система
Сутність міжнародної фінансової системи
Елементи міжнародної фінансової системи
Принципи формування міжнародної фінансової системи
Етапи еволюції міжнародної фінансової системи
Міжнародні й регіональні валютно-фінансові організації
Мети й напрямку вдосконалювання світової фінансової системи
Контрольні питання
Ключові поняття
Список літератури