На головну сторінку   Всі книги

Руденко О. Е.. Фінанси й кредит. Практичну-учбово-практична допомога.- М.: МГУТУ, 2004. 2004

У даній учбово-практичній допомозі в короткому виді викладені основи сучасної теорії фінансів і кредиту, основи організації грошового обігу й банківської діяльності, дана характеристика окремих сфер і ланок фінансової системи Російської Федерації. Матеріал викладений у максимально доступній формі. Після кожної теми дані питання для самоперевірки й самостійної роботи, тестові завдання, що дозволяють контролювати ступінь засвоєння матеріалу, словник основних понять і список літератури. УТРИМУВАННЯ
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ І РОЛЬ ФІНАНСІВ, ГРОШЕЙ І КРЕДИТУ.
Тема 1. Гроші й грошовий обіг
1.1. Походження й сутність грошей
1.2. Функції грошей
1.3. Види грошей
1.4. Грошовий обіг
1.5. Методи регулювання грошового обігу
1.6. Інфляція: сутність і соціально-економічні наслідки
1.7. Безготівкові розрахунки на території Російської Федерації
1.8. Розрахунки готівкою
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Питання для самостійної роботи
Теми рефератів
Словник
Література
Тема 2. Сутність кредиту, його форми й види
Сутність, функції й роль кредиту
Принципи кредитування
Форми й види кредиту
2.3.1. Банківський кредит є найпоширенішою формою кредитних відносин.
2.3.2. Комерційний кредит
2.3.3. Споживчий кредит
2.3.4. Державний кредит
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Питання для самостійної роботи
Теми рефератів
Словник
Література
Тема 3. Сутність і функції фінансів
3.1. Фінанси як економічна категорія
3.2. Функції фінансів
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Питання для самостійної роботи
Теми рефератів
Література
Розділ 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
Тема 4. Фінансова система
4.1. Характеристика фінансової системи
4.2. Фінансова політика держави
4.3. Керування фінансами в Російській Федерації
Питання для самоперевірки:
Тестові завдання
Питання для самостійної роботи
Теми рефератів
Словник
Література
Тема 5. Централізовані фінанси
5.1. Поняття бюджетного устрою й бюджетної системи
5.2. Доходи бюджетів різного рівня бюджетної системи
5.2.1. Доходи федерального бюджету
5.2.2. Доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації
5.2.3. Доходи місцевих бюджетів
5.3. Видатки бюджету
5.4. Бюджетний процес
5.5. Бюджетний дефіцит
5.6. Позабюджетні фонди
5.6.1. Соціальні позабюджетні фонди
5.6.2. Позабюджетні фонди економічного й іншого призначення
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Питання для самостійної роботи
Теми рефератів
Словник
Нормативно-правові акти
Тема 6. Фінанси організацій (підприємств)
6.1. Сутність і організація фінансів суб'єктів господарювання
6.2. Фінансові ресурси підприємств
6.3. Основні фонди підприємства, їх структура й джерела фінансування
6.4. Обігові кошти підприємств, структура, джерела фінансування
6.5. Формування й розподіл прибутку
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Питання для самостійної роботи
Теми рефератів
Словник
Література
РОЗДІЛ 3. КРЕДИТНА СИСТЕМА
Тема 7. Кредитні організації і їх операції
7.1. Кредитна система і її структура.
7.2. Центральний банк Росії, його мети завдання й функції.
7.3. Комерційні банки і їх функції
7.4. Пасивні й активні операції комерційних банків
Питання для самоперевірки
Тестові завдання
Питання для самостійної роботи
Теми рефератів
Словник
Література
ПІДСУМКОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПО ДИСЦИПЛІНІ
Відповіді на тестові завдання по темах курсу