На головну сторінку   Всі книги

Укладач Е. П. Войтович. Цивільний процес Курс лекцій. 2016

Зміст
Передмова
Розділ 1. Цивільне процесуальне право як галузь російського права
§ 1. Правосуддя по цивільних справах і право на судовий захист
§ 2. Цивільна процесуальна форма
§ 3. Стадії й види цивільного судочинства
§ 4. Предмет і метод цивільного процесуального права
§ 5. Джерела цивільного процесуального права
§ 6. Принципи цивільного процесуального права
Розділ 2. Цивільні процесуальні правовідносини
§ 1. Поняття цивільних процесуальних правовідносин, передумови їх виникнення
§ 2. Об'єкт і втримування процесуальних правовідносин
§ 3. Суб'єкти цивільних процесуальних відносин
Розділ 3. Підвідомчість і підсудність цивільних справ
§ 1. Інститут судової підвідомчості цивільних справ
§ 2. Поняття підсудності. Родова підсудність
§ 3. Територіальна підсудність і її види
Розділ 4. Особи, що брати участь у справі
§ 1. Поняття осіб, що брав участь у справі
§ 2. Сторони цивільного процесу
§ 3. Треті особи
§ 4. Участь прокурора в цивільному процесі
§ 5. Особи, що брати участь у процесі з метою захисти інтересів інших осіб
Розділ 5. Представництво в суді
§ 1. Поняття представництва і його види
§ 2. Повноваження представника й порядок їх оформлення
Розділ 6. Судові видатки й штрафи
§ 1. Поняття й види судових видатків
§ 2. Розподіл судових видатків
§ 3. Судові штрафи
Глава 7. Судові повідомлення й виклики
§ 1. Поняття й способи судових повідомлень і викликів
§ 2. Утримування й форма судових повідомлень і викликів
Глава 8. Процесуальні строки
§ 1. Поняття й види процесуальних строків
§ 2. Порядок обчислення процесуальних строків, їх продовження, відновлення, переривши
Глава 9. Судове доведення й доказу
§ 1. Поняття й види судових доказів
§ 2. Судове доручення. Забезпечення доказів
§ 3. Оцінка доказів
Глава 10. Позов і право на позов
§ 1. Поняття позовного проведення й позову, елементи позову
§ 2. Класифікація позовів
§ 3. Право на пред'явлення позову
§ 4. Зміна позову, відмова від позову, з'єднання й роз'єднання позовних вимог, визнання позову, висновок світової угоди
§ 5. Захист інтересів відповідача проти позову
§ 6. Забезпечення позову
Глава 11. Проведення в суді першої інстанції
§ 1. Порушення справи в цивільному процесі
§ 2. Підготовка справи до судового розгляду
§ 3. Судовий розгляд цивільних справ
§ 4. Тимчасова зупинка судового розгляду. Закінчення цивільної справи без винесення розв'язку
§ 6. Постанови суду першої інстанції
§ 8. Заочне проведення
§ 9. Особливе проведення
Глава 12. Перевірка й перегляд судових постанов
§ 1. Проведення в суді апеляційної інстанції
§ 2. Проведення в суді касаційної інстанції
§ 3. Проведення в суді наглядової інстанції
§ 4. Проведення по перегляду судових постанов, що вступили в законну чинність, по, що знову відкрилися або новим обставинам
Глава 13. Виконавче провадження
§ 1. Загальна характеристика виконавчого провадження
§ 2. Захист прав взискателя, боржника й інших осіб при виконанні рішення суду
Глава 14. Проведення по справах за участю іноземних осіб
§ 1. Процесуальні права й обов'язку іноземних осіб
§ 2. Підсудність справ за участю іноземних осіб
§ 3. Судові доручення
§ 4. Визнання й виконання розв'язків іноземних судів і іноземних третейських судів (арбитражей)
Висновок