На головну сторінку   Всі книги

Цивільний процес (загальна частина). Лекції. 2012

Тема 1 Поняття ГПП
Предмет і система курсу
Предмет, метод і система ГПП
Метод ГПП
Система ГПП
Співвідношення ГПП із іншими галузями
ГПП як наука й навчальна дисципліна
Риси цивільного судочинства
Мети ГПП ст. 2 ЦПК
Завдання ГПП ст. 2 ЦПК
Стадії ГПП
Стадії цивільного процесу
Цивільна процесуальна форма (ГПФ)
Риси ГПФ
Норми ГПП їх дія в часі, у просторі й по колу осіб
Поняття, особливості й види джерел ГПП
Тема 2 Принципи цивільного процесуального права
Тема 3 Цивільні процесуальні правовідносини
Суд як обов'язковий суб'єкт ГПП правовідносин. Склад суду
Особи що брати участь у справі й особи сприяючі правосуддю
Тема 4 Сторони в цивільному процесі
Цивільна процесуальна право- і дієздатність.
Відмінності правоздатності в ГПП і ГП
Поняття сторона в ГПП. Їхні процесуальні права й обов'язку
Процесуальна співучасть
Поняття належної й неналежної сторони. Заміна неналежного відповідача
Процесуальне правоиемство
Тема 5 Треті особи в цивільному процесі
Сутність і значення інституту участі третіх осіб
Треті особи, що заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору
Треті особи, що не заявляють самостійних вимог, щодо предмета спору
Тема 6 Участь у цивільному процесі прокурора
Участь прокурора в суді першої інстанції, процесуальні положення прокурора
Вступ у справу для дачі висновку
Тема 7 Участь у цивільному процесі органів державної влади, ОМСУ, організацій і громадян на захист прав, воль і законних інтересів інших осіб
Звернення до суду на захист прав, воль і законних інтересів інших осіб
Позови в захист невизначеного кола осіб
Участь у справі органів (гос. і МСУ) для дачі висновку
Тема 8 Представництво в суді
Структура відносин представництва
Відмінність судового представництва від представництва в цивільному праві
Поняття судового представника. Особи, які не можуть бути представником у суді
Види судового представництва
Договірне представництво
Законне представництво
Представництво по назаначению суду (ex officio)
Представництва на підставі спеціальних нормативних приписань
Повноваження представника
Тема 9 Процесуальні строки. Судові видатки. Судові штрафи.
Процесуальні строки. Поняття, види й значення
Значення процесуальних строків
Призупинення, продовження й відновлення процесуальних строків.
Судові видатки
Поняття й видри судових видатків
Відмінність державного мита від судових витрат
Розрахунки держмита
Судові витрати
Тема 10 Підвідомчість і підсудність цивільних справ
Поняття, види й значення підвідомчості цивільних справ
Розмежування підвідомчості цивільних справ між судами загальної юрисдикції, Арбітражними судами, Конституційним судом РФ, Конституційними (Статутними судами) суб'єктів РФ
Родова підсудність
Територіальна підсудність
Тема 11 Позов. Порушення цивільну справи в суді
Поняття й сутність позовного проведення
Поняття позову і його значення
Концепції й сутності позову.
Елементи позову
Значення елементів позову
Види позовів
Право на позов і право на пред'явлення позову
Загальні передумови
Спеціальні передумови
З'єднання й роз'єднання позовів
Засобу захисту інтересів відповідача
Умови пред'явлення зустрічного позову ст. 138 ЦПК
Порядок пред'явлення зустрічного позову
Зміна позову
Відмова від позову, визнання позову й висновок мировогосоглашения
Визнання позову
Світова угода
Забезпечення позову
Заходу щодо забезпечення позову
Гарантії інтересів що брав участь у справі осіб при забезпеченні позову
Порядок пред'явлення позову й наслідку його недотримання
Недотримання порядку пред'явлення позову
Правові наслідки порушення цивільну справи
Тема 12 Доказиваение й доказ
Поняття й мети судового доведення
Оцінка доказів
Види оцінки доказів
Поняття судових доказів
Поняття предмета доказивния. Факти не підмети доведенню
Факти не підмети доведенню
Обов'язок доведення й вистави доказів. Доказательственние презумпції
Относимость і допустимість доказів
Порівняльна характеристика относимости й допустимості