На головну сторінку   Всі книги

Цивільне процесуальне право - Шпаргалка. 2017

Питання
Питання 1. Принципи цивільного процесуального права.
Питання 2. Територіальна підсудність: поняття, види.
Питання 3. Скарги на неправомірні дії й розв'язку, порушення прав і воль громадян.
Питання 5. Підготовка цивільних справ до судових розглядів.
Питання 6. Джерела цивільного процесуального права.
Питання 7. Пояснення сторін і третіх осіб як доказу в судовому процесі. Відмінність їх від показань свідків. Визнання сторін (визнання фактів, позовів).
Питання 8. Визначення суду першої інстанції. Оскарження й опротестування їх у касаційному порядку.
Питання 9. Перегляд судових розв'язків, що вступили в законну чинність, сутність і значення.
Питання 10. Поняття цивільного судочинства, стадії цивільного процесу.
Питання 11. Поняття позову, елементи позову.
Питання 12. Види цивільного судочинства, поняття, відмінності.
Питання 13. Речові докази, огляд на місці.
Питання 14. Право касаційного оскарження й опротестування.
Питання 15. Забезпечення позову.
Питання 16. Повноваження суду II інстанції.
Питання 17. Конституційні принципи правосуддя.
Питання 18. Види позовів.
Питання 19. Проведення по встановленню фактів, що мають юридичне значення.
Питання 20. Предмет доведення. Визначення предмета доведення. Факти, не підмети доведенню.
Питання 21. Колегіальний і одноособовий розгляд цивільних справ.
Питання 22. Захист інтересів відповідача (заперечення проти позову, зустрічний позов).
Питання 23. Підстави до скасування й підстави до виконання нового розв'язку в касаційному порядку. Законна чинність судового розв'язку.
Питання 24. Представництво. Види представництв. Повноваження представників у суді.
Питання 25. Право на позов. Право на пред'явлення позову. Передумови права на пред'явлення позову.
Питання 26. Відмінності судово-наглядової перевірки розв'язків иопределений від касаційної.
Питання 27. Принцип гласності, виключення з нього.
Питання 28. Скарги на нотаріальні дії або на відмову від їхнього здійснення.
Питання 29. Принцип національної мови судочинства.
Питання 31. Сутність і значення перегляду судової постанови в порядку нагляду.
Питання 32. Порядок пред'явлення позову, наслідку його недотримання.
Питання 33. Участь прокурора в суді 1 інстанції.
Питання 34. Негайне (попереднє) виконання судового розв'язку. Види й підстави.
Питання 35. Принцип диспозитивности в цивільному процесі. Прояв принципу диспозитивности на різних стадіях цивільного процеса.
Питання 36. Змагальність.
Питання 37. Визнання громадянина безвісно відсутнім, оголошення громадянина померлим.
Питання 38. Повноваження судово-наглядових органів.
Питання 39. Процесуальна рівноправність сторін як принцип цивільного процесу.
Питання 40. Поняття судових доказів. Поняття й ціль доведення.
Питання 41. Вимоги, пропоновані до судових розв'язків.
Питання 42. Класифікація судових доказів.
Питання 43. Визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним.
Питання 44. Пред'явлення позову і його правові наслідки.
Питання 45. Поняття й види судових видатків. Розподіл судових видатків між сторонами.
Питання 46. Устность, безпосередність, безперервність у цивільному процесі. Виключення із принципу безпосередності.
Питання 47. Относимость, допустимість доказів.
Питання 48. Поняття цивільно-процесуальних правовідносин. Суб'єкти й об'єкти цивільно-процесуальних правовідносин.
Питання 49. Забезпечення доказів. Судове доручення.
Питання 50. Класифікація суб'єктів цивільно-процесуальних правовідносин.
Питання 51. Розподіл між сторонами обов'язків доведення. Доказательственная презумпція.
Питання 52. Особи, що брати участь у справі.
Питання 53. Експертиза в цивільному процесі.
Питання 54. Поняття й сутність особливого проведення
Питання 55. Поняття сторони в цивільному процесуальному праві й обов'язку сторін.
Питання 56. Поняття підвідомчості й підсудності цивільних справ у судах.
Питання 57. Визначення суду другої інстанції (значення, утримування, обов'язковість указів для нижчестоящого суду).
Питання 58. Цивільно-процесуальна правоздатність і дієздатність.
Питання 59. Поняття належної й неналежної сторони. Заміна неналежної сторони.
Питання 60. Усунення недоліків розв'язку винесшим його судом.
Вопрос 61. Процесуальне правонаступництво.
Питання 62. Форма закінчення справи без винесення розв'язку (припинення проведення в справі, залишення заяви без розгляду).
Питання 63. Треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору.
Питання 64. Треті особи, ЩО НЕ заявляють вимоги на предмет спору.
Питання 65. Протокол судового засідання.
Питання 66. Поняття й сутність проведення по справах, що виникли з адміністративно-правових відносин.
Питання 67. Відмова в прийнятті заяви судом.
Питання 68. Поняття й види підсудності.
Питання 69. Коло посадових осіб, уповноважених на приношення потестов у порядку нагляду.
Питання 70. Судові органі, у компетенцію яких входить перегляд справ у порядку нагляду.
Питання 71. Участь у цивільному процесі представників громадських організацій і колективів.
Питання 72. Призупинення проведення в справі й відкладання справи.
Питання 74. Підстави й форми участі прокурора в цивільному процесі.
Питання 75. Значення судового розгляду, його частини.
Питання 76. Поняття й види судових постанов.
Питання 77. Сутність і значення судового розв'язку, його частини.
Питання 78. Письмові докази, їх класифікація.
Питання 79. Світові судді.