На головну сторінку   Всі книги

Цивільне процесуальне право: Шпаргалка. 2017

1. Поняття, предмет і система ГПП.
2. Джерела ГПП.
3. Цивільне судочинство.
4. Система принципів ГПП.
5. Організаційні принципи ГПП.
7. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.
8. Суб'єкти процесуальних правовідносин.
9. Утримування цивільних процесуальних правовідносин.
10. Об'єкт цивільних процесуальних правовідносин.
11. Поняття сторін, їх процесуальні права й обов'язки.
12. Процесуальна співучасть.
13. Заміна неналежної сторони.
14. Процесуальне правонаступництво.
15. Поняття й види третіх осіб.
16. Участь прокурора в суді першої інстанції.
17. Участь прокурора в суді касаційної інстанції.
18. Участь прокурора в стадії перегляду справи в порядку нагляду.
19. Участь у цивільному процесі органів державного керування.
20. Участь профспілок у цивільному процесі.
21. Поняття й значення представництва.
22. Види представництва.
23. Форми участі й процесуальне положення громадськості в цивільному процесі.
24. Поняття й види процесуальних строків.
25. Зупинка, переривання, продовження й поновлення процесуальних строків.
26. Поняття й види підвідомчості цивільних справ суду.
27. Підвідомчість спорів, які виникають із житлових правовідносин.
28. Підвідомчість спорів, які виникають із авторських і винахідницьких правовідносин.
29. Підвідомчість спорів, які виникають із брачно-сімейних правовідносин.
30. Підвідомчість спорів, які виникають із трудових правовідносин.
31. Підвідомчість спорів, які виникають із колгоспних правовідносин.
32. Підвідомчість спорів, які возникаютиз земельних правовідносин.
33. Поняття й види цивільної процесуальної відповідальності.
34. Цивільний процесуальний штраф.
35. Відшкодування майнової шкоди.
36. Державне мито.
37. Поняття й види судових витрат.
38. Поняття й види підслідності.
39. Поняття доказів.
40. Предмет доказу.
41. Обставини, які не вимагають доказу.
42. Относимость і допустимість доказів.
43. Класифікація доказів.
44. Дослідження й оцінка доказів.
45. Поняття й види позовів.
46. Право на пред'явлення позову.
47. Захист інтересів відповідача.
48. Забезпечення позову.
49. Порядок пред'явлення позову.
50. Прийняття позовної заяви.
51. Правові наслідки порушення цивільну справи.
52. Утримування підготовки справи до судового розгляду.
53. Процесуальний порядок судового розгляду.
54. Постанова й проголошення судового розв'язку.
55. Ускладнення цивільного судочинства.
56. Види судових розв'язків.
57. Вимоги, пропоновані до судового розв'язку.
58. Утримування судового розв'язку (ст. 203).
59. Негайне виконання розв'язків. Відстрочка й розстрочка.
60. Роз'яснення суду першої інстанції.
61. Проведення в справах, які виникають із адміністративно-правових відносин.
62. Проведення по скаргах на дії органів і посадових осіб з накладенням адміністративних стягнень.
63. Визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним.
64. Визнання громадянина без звістки відсутнім або визнання його мертвим.
65. Установлення фактів, які мають юридичне значення.
66. Поновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника.
67. Право на касаційне оскарження й опротестування розв'язків і порядок його реалізації.
68. Перегляд у порядку нагляду судових розв'язків, визначень, постанов, які набули законної сили.
69. Виконання судових розв'язків. Органі примусового виконання.
70. Підстави виконання, виконавчі документи й процесуальні строки їх пред'явлення для примусового виконання.