На головну сторінку   Всі книги

Аболонин Г. О.. Цивільне процесуальне право США : монографія / Г. О. Аболонин.- М.,2010.- 432 с.. 2010

Книга містить загальну характеристику цивільного процесуального права Сполучених Штатів Америки, дослідження основних його інститутів, включає теоретичну оцінку використовуваних у США правових механізмів у порівнянні з положеннями діючого російського цивільного процесуального права й історії його розвитку, досліджує основні процесуальні механізми. Книга адресована студентам і викладачам юридичних вузів, що практикують юристам, включаючи експертів відповідальних за проведення судової реформи, а також читачам, що цікавляться судовою реформою в Росії й особливостями американського порядку розгляду цивільних спорів. Утримування
Введення
Відмінності правових родин
Широка популярність цивільного процесу США
Судова система
Джерела права
Розділ 1 Цивільне судочинство в судах першої інстанції
Теоретичне розуміння цивільного судочинства
Учасники цивільного судочинства
Процесуальна співучасть
Юрисдикція (підвідомчість і підсудність)
Глава З Порушення цивільну справи
Пред'явлення позову (commencement of action)
Утримування позовної заяви
Відкликання відповідача
Особливості підготовки справи до розгляду
Обмін состязательними процесуальними документами (pleadings)
Досудова вистава й дослідження доказів (discovery)
Нарада по розкриттю доказів (discovery conference)
, Що Додатково розкриваються відомості й відкликання в їхнім відношенні
Обмеження вимог про надання інформації
1. Розгляд цивільної справи судом присяжних
Формування журі присяжних
2. Судовий розгляд
Допит свідків і експертів
Перехресний допит
Розділ 5 Судовий розв'язок
1. Порядок прийняття розв'язків по цивільній справі
Розв'язок про встановлення факту
Принцип неприпустимості повторного розгляду судом одного разу вирішеного справи (res judicata)
Оскарження судового розв'язку
Перегляд по обставинах, що знову відкрилися,
Призупинення судового проведення в справі, виконання судового розв'язку
Глава 9 Виконавче провадження
2. Юридико-технічна недосконалість законодавства.
4. Падіння моральних і моральних підвалин у суспільстві як одна із причин зловживань як усередині судової системи, так і серед осіб до неї, що звертаються.
Відсутність ефективних механізмів захисту від зловживань у цивільному процесуальному й арбітражному процесуальному законодавстві.
Змагальність на шкоду следственности й значення концепції «формальної (юридичної) істини» при розгляді цивільних справ.
Бібліографія