На головну сторінку   Всі книги

Солодченко В. С., Котів Г. М.. Цивільне й торговельне право закордонних держав: Учеб. допомога. Спб.: Изд. центр Спбгмту, 2002, 243 с.. 2002

У навчальному посібнику комплексно розглядаються питання правового регулювання відносин між учасниками цивільного й торговельного обороту в країнах Західної Європи й США. Матеріал базується на порівняльному аналізі цивільного й торговельного законодавств Німеччини, Франції, Великобританії, Швейцарії й США. Допомога призначена для студентів юридичного й економічного профілю підготовки, а також може становити практичний інтерес для фахівців у зовнішньоекономічній області. Введення
Розділ 1. Джерела цивільного й торговельного права
1.1. Загальна характеристика джерел цивільного й торговельного права закордонних країн
1.2. Джерела цивільного й торговельного права Франції
1.3. Джерела цивільного й торговельного права Федеративної Республіки Німеччини
1.4. Джерела цивільного права Англії
1.5. Джерела цивільного права США
1.6. Джерела цивільного права Швейцарії
Розділ 2. Фізичні особи
2.1. Правоздатність
2.2. Дієздатність
Розділ 3. Юридичні особи
3.1. Поняття юридичної особи. Ознаки юридичної особи
3.2. Види юридичних осіб
3.3. Порядок утвору юридичних осіб
3.4. Правоздатність юридичних осіб
Розділ 4. Представництво
4.1. Поняття представництва
4.2. Торговельне представництво й посередництво
4.3. Представництво, здійснюване службовцями торговельного підприємства
4.4. Представництво, здійснюване торговельними агентами
Розділ 5. Комерсанти й торговельні угоди
5.1. Поняття комерсанта й торговельної угоди
5.2. Підприємство
5.3. Торговельна реєстрація й торговельні книги
5.4. Фірмове найменування
Розділ 6. Торговельні товариства
6.1. Поняття й види торговельних товариств
6.2. Повне товариство
6.3. Командитне товариство
6.4. Акціонерне товариство
6.5. Товариство з обмеженою відповідальністю
Глава 7. Позовна давність
7.1. Поняття позовної давнини й господарське значення її застосування. Джерела правового регулювання
7.2. Основні умови застосування позовної давності
7.3. Строки позовної давнини. Призупинення й перерва давніх строків
Глава 8. Володіння
8.1. Визначення володіння і його юридична охорона
8.2. Захист володіння
Глава 9. Зобов'язальне право
9.1. Поняття зобов'язання і його види
9.2. Поняття договору. Види договорів
9.3. Порядок укладання договору
9.4. Умови дійсності договору
9.5. Наслідку невиконання зобов'язань
9.6. Грошові зобов'язання
9.7. Способи забезпечення виконання зобов'язань
9.8. Поступка вимоги й переведення боргу
Глава 10. Договір купівлі-продажу
10.1. Поняття договору купівлі-продажу й джерела його регулювання
10.2. Укладання договору. Істотні умови договору
10.3. Обов'язки продавця
10.4. Обов'язки покупця
10.5. Кошту правового захисту сторін договору у випадку його порушення
Глава 11. Договір майнового наймання. Договір про лізинг
11.1. Поняття договору майнового наймання
11.2. Права та обов'язки сторін
11.3. Припинення договору
11.4. Лізинг - особливий вид договору майнового наймання
Глава 12. Договір підряду
12.1. Поняття договору підряду й сфера його господарського застосування
12.2. Права та обов'язки сторін
12.3. Відповідальність сторін за договором. Припинення дії договору
Глава 13. Договір про кооперацію. Договір про консорціум
13.1. Договір про кооперацію
13.2. Договір про консорціум
Глава 14. Договори доручення й комісії. Агентський договір у праві Англії й США
14.1. Договір доручення
14.2. Договір комісії
14.3. Агентський договір у праві Англії й США
Глава 15. Договір про винятковий продаж товарів. Договір про франшизе. Договір про факторинг
15.1. Договір про винятковий продаж товарів
15.2. Договір про франшизе
15.3. Договір про факторинг
Глава 16. Договір зберігання
16.1. Поняття договору зберігання й сфера його господарського застосування
16.2. Права та обов'язки сторін
Глава 17. Договір страхування
17.1. Поняття й види страхування. Джерела правового регулювання
17.2. Елементи страхових правовідносин. Страховий інтерес. Страхові ризики. Страхова премія
17.3. Характеристика договору страхування. Права та обов'язки сторін. Принцип суброгації
Глава 18. Розрахунково-кредитні правовідносини
18.1. Договори позички й позики
18.2. Вексель
18.3. Чек
18.4. Банківські угоди
Глава 19. Зобов'язання із заподіяння шкоди
19.1. Поняття зобов'язань із заподіяння шкоди. Джерела правового регулювання
19.2. Умови виникнення зобов'язань із заподіяного шкоди
Глава 20. Неспроможність
20.1. Поняття неспроможності, банкрутства й конкурсного проведення
20.2. Суб'єкти неспроможності
20.3. Початок проведення по справах про відновлення економічного становища підприємств і компаній
20.4. Умови відкриття конкурсного проведення
20.5. Оголошення боржника неспроможним і його правові наслідки
20.6. Органі конкурсного керування
20.7. Ліквідація майна неспроможного боржника й припинення правосуб'єктності неплатоспроможної юридичної особи
20.8. Припинення конкурсного проведення (звільнення боржника від боргів)
Література
Зміст