На головну сторінку   Всі книги

В. С. Мартемьянов. Господарське право закордонних країн: підручник. 1994

Викладаються в порівняльному плані теоретичні й практичні сторони правового регулювання господарської діяльності й окремі особливості національного господарського законодавства США, Франції, ФРН, Японії й ряду інших закордонних країн. Утримуються відомості довідкового характеру по закордонному господарському законодавству. Законодавство Російської Федерації й інших країн СНД не розглядаються, тому що його загальні риси одержали висвітлення у двотомному підручнику " Господарське право", виданому в 1994 р. за редакцією В. С. Мартемьянова (Москва, з-у БЕК) Для студентів і викладачів юридичних і економічних вузів. Може бути корисним для юристів і підприємців, що мають зв'язки із закордонними партнерами. Утримування
ВВЕДЕННЯ
§1. Поняття господарської діяльності
§2. Предмет господарського права закордонних країн
§ 3 Джерела господарського права в закордонних країнах
§4. Наука господарського права в закордонних країнах
§5. Історія господарського права
§1. Поняття суб'єкта в господарському праві закордонних країн.
§ 2. Види суб'єктів господарського права в закордонних країнах .
§3. Організаційно-правові форми господарських товариств у закордонних країнах.
Тема 3. ДЕРЖАВНІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА В ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ
§ 1. Види державних підприємств у західних країнах.
§ 2. Види державних підприємств у східноєвропейських країнах
Тема 4. ГРУПИ (ОБ'ЄДНАННЯ) ПІДПРИЄМСТВ У ЗАХІДНИХ КРАЇНАХ .
§ 1. Групи підприємств у західних країнах
§ 2. Господарська правосуб'єктність підприємств, що становлять об'єднання
Тема 5. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ
§ 1. Право власності в західних країнах
§2. Право державної власності в східноєвропейських країнах
§ 23.0 Склад майна суб'єктів господарської діяльності в закордонних країнах
§ 4. Вплив на регламентацію майна підприємств діяльності международ них організацій.
§ 5. Регулювання фінансових відносин суб'єктів господарської діяльності з державою в закордонних країнах.
Тема 6. РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ В РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІКИ ЗАКОРДОННИХ КРАЇН
§ 1. Розробка проблем державного регулювання економіки в закордонних країнах
§ 2. Формування державного сектору економіки в закордонних країнах
Тема 7. РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАНУВАННЯ В ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ.
§ 1. Регулювання планування в західних країнах.
§2. Регулювання планування в закордонних східно-європейських країнах.
Тема 10. ПРАВОВІ ФОРМИ СТИМУЛЮВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ В ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ.
§1. Державне регулювання наукове_технічного прогресу в західних країнах
§2. Правові форми стимулювання науково-технічного прогресу в західних країнах
§3. Державне регулювання науково-технічного прогресу в закордонних східноєвропейських країнах
Глава 11. РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ КЕРУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯМ У ЗАКОРДОННИХ КРАЇНАХ
§1. Правові форми участі колективів підприємств у керуванні проведенням
§2. Правочину колективів підприємств у розв'язку господарських питань
§3. Правові форми участі колективів підприємств у діяльності вищих господарських органів (засновників)