На головну сторінку   Всі книги

Лепа Р. Н.. Інформаційні технології у фінансовому менеджменті. Курс лекцій. Частина 1.- Донецьк: ДИЕХП,2001.- 86 с.. 2001

У курсі лекцій розглядаються основні теоретичні положення по проектуванню, впровадженні й використанню сучасних информационнихтехнологий у фінансовому менеджменті. Одержали відбиття способи автоматизації державних і комерційних фінансових установ, фінансового ринку, а також питання автоматизації фінансового менеджменту на підприємствах з міжмережевий структурою
Призначений для студентів економічних спеціальностей очної й заочної форми навчання відповідно до вимог освітньо-професійної програми вищої освіти по професійному напрямкові підготовки магістрів по економіці й підприємництву, рекомендованої Міністерством освіти й науки України

Утримування
Введення
Тема 1. Уведення в інформаційні технологій у фінансовому менеджменті
1.1. Характеристика складу основних користувачів фінансової інформації підприємства
1.2. Основні вимоги до якості фінансової інформації
1.3. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту
Тема 2. Сучасні програмні, апаратні й телекомунікаційні кошти реалізації інформаційних систем
2.1. Огляд Інтернет-Технологій для фізичних і юридичних осіб
2.2. Аналіз Інтернет-Технологій, орієнтованих на кінцевого покупця
Тема 3. Структурний підхід до розробки інформаційних систем
3.1. Сутність структурного підходу до розробки інформаційних систем
3.2. Методологія функціонального моделювання SADT
3.2.1. Склад функціональної моделі
3.2.2. Ієрархія діаграм
3.3. Моделювання потоків даних (процесів)
3.3.1. Зовнішні сутності
3.3.2. Системи й підсистеми
3.3.3. Процеси
3.3.4. Накопичувачі даних
3.3.6. Побудова ієрархії діаграм потоків даних
3.4. Моделювання даних
Тема 4. Автоматизація фінансового менеджменту на підприємствах з міжмережевою структурою
4.1 Структура інформаційної системи фінансового менеджменту на підприємстві
4.2. Ситуаційні центри в підготовці й прийнятті фінансових розв'язків
4.3. Особливості побудови систем підтримки й прийняття управлінських розв'язків
4.4. Організаційний механізм функціонування СППР
4.5. Інформаційна підтримка керування бюджетом підприємства
Тема 5. Сучасні способи автоматизації державних і комерційних фінансових установ, фінансового ринку
5.1. Інформаційні системи ринку цінних паперів
5.2. Аналіз і планування фінансової діяльності комерційного банку
5.3. Особливості побудови інформаційної системи страхової компанії
5.4. Системи електронних платежів
5.5. Побудова банківської автоматизованої информационно- аналітичної системи
Тема 6. Особливості використання й перспективи розвитку інформаційних технологій у фінансовому менеджменті
6.1. Особливості глобалізації бізнес-процесів
6.2. Застосування нейросетевих технологій для аналізу даних
Список рекомендованої літератури