На головну сторінку   Всі книги

КРИГЕР А. Б.. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. 2004

Навчальний посібник присвячений нової прикладної галузі знання - інформаційному менеджменту. Інформаційний менеджмент виник із практичних завдань на стику менеджменту й прикладної інформатики. Метою навчального посібника є - познайомити фахівців області прикладної інформатики з типовими завданнями інформаційного менеджменту й підходами до їхнього розв'язку. Розглянуті особливості інформаційного менеджменту, як галузі знання; місце інформаційного менеджменту в компанії, організації; основні завдання інформаційного менеджменту. У допомозі зібрані підходи, методи, рекомендації, що дозволяють розв'язати завдання інформаційного менеджменту. Навчальний посібник орієнтований на фахівців області прикладної інформатики, що цікавляться питаннями керування, студентів старших курсів спеціальності "Прикладна інформатика ( по областях)". У чинність того, що основні теоретичні поняття області інформаційних технологій і питання формування технологічного середовища інформаційних систем у допомозі розглянуті докладно, допомога може бути використане студентами економічних спеціальностей і студентами, що вивчають менеджмент.

Програма курсу «Інформаційний менеджмент»
Прийняті позначення
Анотація
ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Введення
МОДУЛЬ 1. Інформаційний менеджмент. Його місце. Предмет. Завдання
Глава 1.1. Виникнення інформаційного менеджменту як самостійної дисципліни
Глава 1.2. Основні поняття галузі інформаційних технологій. Проблеми інформаційних систем, інформаційних ресурсів, інформаційних технологій
1.2.1. Керування, інформаційні ресурси, інформаційні системи, інформаційні технології, інформаційний продукт і інші поняття
Інформація
Економічна інформація
Організація
система
інформаційний контур
Інформаційна система
інформаційна модель
Автоматизація
Інформаційне забезпечення
Технічне забезпечення
Математичне забезпечення
Програмне забезпечення
Правове забезпечення
Корпоративні інформаційні системи
Ресурс
Автоматизована інформаційна технологія
Ринок інформаційних продуктів і послуг
Інформаційний бізнес
Класифікація сегментів ринку інформаційних технологій
1.2.2. Питання для самоперевірки
Глава 1.3. Завдання й проблеми інформаційного менеджменту
1.3.1. Як розуміють завдання інформаційного менеджменту
1.3.2. Класифікація керуючих інформаційних систем і їх зв'язок зі структурою організацій
Системи стратегічного рівня
Системи діалогової обробки запитів (TPS
Системи роботи знання й автоматизації делопроизводств.
Працівники знання
Системи автоматизації діловодства
Керуючі інформаційні системи
Системи підтримки прийняття розв'язків
Характеристика систем підтримки прийняття розв'язків
Виконавчі системи
1.3.3. Завдання інформаційного менеджменту
1. Формування технологічного середовища ИС.
Розвиток і обслуговування ИС.
Планування в середовищі ИС.
Формування організаційної структури ИС.
Використання й експлуатація ИС.
Формування інноваційної політики.
Керування персоналом у сфері ИС.
Керування фінансами в області ИС.
1.3.4. Типові підходи до розв'язку завдань ЇМ
1.3.5. Зв'язок інформаційного менеджменту з іншими напрямками It-Галузі
1.3.6. Питання для самоперевірки
Глава 1.4. Місце інформаційного менеджменту в керуванні компанією
Глава 1.5. Хто такий інформаційний менеджер?
МОДУЛЬ 2. Створення, використання, розвиток ИС. Проблеми інформаційного менеджменту
Глава 2.1. Формування технологічного середовища інформаційних систем
2.1.1. Мікропроцесори
2.1.2. Комп'ютери
Суперевм.
Потужні ЕОМ.
Комп'ютери середніх класів.
Персональні комп'ютери.
2.1.3. Кошту організаційної техніки
2.1.4. Телекомунікаційні кошти
2.1.5. Програмні засоби ИС
Кошту роботи з даними.
Додатки, Прикладні системи.
Глава 2.2. Створення інформаційних систем. Забезпечення обслуговування й розвитку інформаційних систем2.2.1. Системний аналіз інформаційних систем
2.2.2. Напрямок розвитку ИС
2.2.3. Корпоративні інформаційні системи
2.2.4. Питання для самоперевірки
Глава 2.3. Планування в середовищі інформаційних систем
Сутність планування в середовищі ИС
Аргументи на користь на користь стратегічного планування
2.3.1. Питання для самоперевірки
Глава 2.4. Використання й експлуатація інформаційних систем. Особливості використання ресурсів інформаційних систем
2.4.1. Проблеми оцінки ефективності ресурсів інформаційних систем
2.4.2. Структура «машинного часу»
2.4.3. Характеристики експлуатації інформаційних систем
2.4.4. Проблеми інтенсифікації використання ресурсів інформаційних систем
2.4.5. Експлуатація систем « людей-машина»
2.4.6. Питання для самоперевірки
Модуль 3. Завдання інформаційного менеджменту в керуванні й формуванні організаційних структур ИС
Завдання інформаційного менеджменту в керуванні й формуванні організаційних структур ИС
Глава 3.1. Інновації в сфері інформатизації
3.1.1. Поняття інновації
3.1.2. Особливості інновацій в області інформаційних технологій
3.1.3. Інновації з області ИС: формування проекту й впровадження ИС
3.1.4. Інновації з області ИС: фактори успіху
3.1.5. Керування інноваційними проектами: впровадження АИС
3.1.6. Мети й перспективи інноваційної діяльності
3.1.7. Питання для самоперевірки
Глава 3.2. Формування організаційної структури ИС
3.2.1. Фактори, що впливають на організаційну структуру ОИ
3.2.2. Деякі типи організаційних структур ИС
3.2.3. Питання для самоперевірки
Модуль 4. Фінанси інформаційних систем
Фінанси інформаційних систем
Глава 4.1. Оцінка ефективності, як економії ресурсів
4.1.1. Статична оцінка економічної ефективності ИС
4.1.2. Приклади оцінки економічної ефективності ИС
4.1.3. Питання для самоперевірки
Глава 4.2. Інвестиції в ИС
4.2.1. Показники ефективності інвестицій в ИС, методи оцінки
4.2.2. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ИС
4.2.3. Питання для самоперевірки
Глава 4.3. Модель сукупної вартості володіння ИС
4.3.1. Етап перший. Тип підприємства
4.3.2. Етап другої. Анкетування й аналіз робочих місць
4.3.3. Етап третій. Збір і аналіз іншої інформації
4.3.4. Етап четвертий. Підрахунок вартості
4.3.5. Фактори, що впливають на величину сукупної вартості володіння
4.3.6. Фактори, що впливають на збільшення вартості володіння
4.3.7. Фактори, що впливають на зменшення вартості володіння
4.3.8. Приклад розрахунків вартості простою сервера
4.3.9. Питання для самоперевірки
Література
Глосарій