На головну сторінку   Всі книги

Ю. А. Вєдєнєєв, І. В. Зайцев. Інститут виборів у Росії: Міждисциплінарна бібліографія: У трьох томах. Т I: Інститут виборів в історії Росії / Сост: доктор юридичних наук Ю. А. Вєдєнєєв, І. В. Зайцев; Під общ. ред. секретаря ЦВК Росії Н. Е. Конкина й Голови Ради Російського суспільного інституту виборчого права І. Б. Борисова.- М.: Російський суспільний інститут виборчого права,2013.- 544 с.. 2013

Видання являє собою корпус джерел, що розкривають становлення, розвиток і сучасний стан практики організації й здійснення виборчих процедур і дій, пов'язаних з формуванням виборних органів державної влади й місцевого самоврядування Російської Федерації. У єдиному систематизованому форматі зібрані й оброблені різноманітні матеріали й офіційні документи, що відображають історичну логіку руху виборних інститутів російської державності. Збори носить комплексний характер, охоплює широкий спектр питань виборчого процесу дореволюційної, радянської й пострадянської Росії - соціальних, політичних, юридичних, соціокультурних - від її джерел до сучасного стану. Перший тому видання включає більш 6700 записів. Бібліографічний матеріал першого тому згрупований по 11 розділах, що відображають окремі історичні етапи розвитку вітчизняної державності й місцевого самоврядування з найдавніших часів до середини 80-х рр. XX в. Структура кожного з розділів передбачає коротку характеристику етапу, відомості про публікацію джерел: основних нормативних актів, відгуків сучасників, наукових досліджень, мемуарів. Міждисциплінарний статус бібліографічного видання забезпечує його затребуваність як фахівцями різних гуманітарних наукових дисциплін, так і всіма особами, зацікавленими в розширенні своєї вистави про складні й різноманітні аспекти й історичних векторах розвитку інституту виборів у Росії. Утримування
Вибори в Росії: соціально-політичний процес, институционализация в контексті історії й завдань XXI століття
Розділ I Давньоруська демократія
Розділ II Виборні місцеві органиуправления Російської держави (XVI-XVII вв.)
Розділ III Станове представництво в Російській державі. Обрання царів (XVI-XVII вв.)
Розділ IV Вибори й виборчі процедури в XVIII - першій половині XIX вв.
Розділ V Виборча система російського місцевого самоврядування (1864 - початок 1917 рр.)
Дослідження з історії виборів в органі земського самоврядування, опубліковані після 1917 р.
Міська виборча система Законодавство: офіційні видання
Відгуки сучасників. Публіцистика
Спогаду, записки, щоденники
Дослідження з історії виборів в органі міського самоврядування, опубліковані після 1917 р.
Розділ VI Вибори в Державну раду й Державну думу Російської імперії
Вибори в Державну думу Російської імперії Законодавство: офіційні видання 1905 р.
Законодавство: коментарі й роз'яснення Електоральна статистика
Відгуки сучасників. Публіцистика
Спогаду, записки, щоденники
Дослідження
Вибори в Державну раду Російської імперії Законодавство: офіційні видання
Розділ VII Реформа виборчої системи 1917 року: Вибори в органі місцевого самоврядування
Розділ VIII Реформа виборчої системи 1917 року: Вибори депутатів Всеросійських Установчих зборів
Розділ IX Радянська виборча система ( 1918-1936 рр.)
Розділ X Радянська виборча система ( 1936-1977 рр.)
Розділ XI Радянська виборча система ( 1977-1987 рр.)