На головну сторінку   Всі книги

Ю. А. Вєдєнєєв, І. В. Зайцев. Інститут виборів у Росії: Міждисциплінарна бібліографія: У трьох томах. Тому III: Вибори в контексті модернізації інститутів державної влади / Сост: доктор юридичних наук Ю. А. Вєдєнєєв, І. В. Зайцев; Під общ. ред. секретаря ЦВК Росії Н. Е. Конкина й Голови Ради Російського суспільного інституту виборчого права І. Б. Борисова.- М.: Російський суспільний інститут виборчого права,2013.- 544 с.. 2013

Третій тому видання містить бібліографічний опис публікацій, що відображають новітню практику організації й здійснення виборчих процедур і дій, пов'язаних з формуванням виборних органів державної влади й місцевого самоврядування Російської Федерації, референдумного процесу. У єдиному систематизованому форматі зібрані й оброблені різноманітні публікації й офіційні документи, видані з 2010 по 2012 р. включно. Збори носить комплексний характер, охоплює широкий спектр питань виборчого процесу - соціальних, політичних, юридичних, соціокультурних. Бібліографічний матеріал згрупований по 15 тематичних розділах і включає понад 6400 записи. Міждисциплінарний статус видання забезпечує його затребуваність як фахівцями різних наукових гуманітарних областей, так і всіма особами, зацікавленими в розширенні своєї вистави про складні й різноманітні аспекти розвитку сучасної російської державності. Утримування
Бібліографічний опис як форма вираження електорально- правової культури й практики
Розділ I Законодавство, що регламентує виборчий процес у Російській Федерації ( 2010-2012 рр.) Федеральні закони
Розділ II Міжнародні виборчі стандарти ( 2010-2011 рр.)
Розділ III Теорія й загальні питання інституту виборів і виборчого права, конституційне право Російської Федерації. Підручники, навчальні, учбово-методичні допомоги, словники
Розділ IV Виборчий і суспільно-політичний процес у Російській Федерації, діяльність ЦВК Росії ( 2010-2012 рр.)
Розділ V Правові аспекти виборчого процесу
Розділ VI Політичні партії, виборчі об'єднання й вибори
Розділ VII Передвиборна агітація, виборчі технології, інформаційне забезпечення виборів, ЗМІ й вибори
Розділ VIII Політико-соціальна мотивація електоральної участі громадян, соціологія виборчого процесу, підвищення правової культури учасників виборів
Розділ IX Фінансування виборів
Розділ X Реєстрація (облік) виборців
Розділ XI ГАСНУВ «Вибори», кошту автоматизації, Інтернет і вибори
Розділ XII Вибори законодавчих (представницьких) органів державної влади, посадових осіб у суб'єктах Російської Федерації, діяльність виборчих комісій суб'єктів Російської Федерації
Розділ XIII Муніципальне виборче право й процес
Розділ XIV Інститут референдуму
Розділ XV Автореферати дисертацій