На головну сторінку   Всі книги

Василь Васильович Гущин, Олексій Олександрович Овчинников. Інвестиційне право. Підручник. 2015

Введення
Розділ 1 Інвестиційне право в системі права
§ 1. Поняття й предмет інвестиційного права
§ 2. Метод інвестиційного права
§ 3. Принципи інвестиційного права
§ 4. Функції інвестиційного права
§ 5. Міжнародне інвестиційне право як наукова дисципліна
§ 6. Інвестиційне право як навчальна дисципліна
Розділ 2 Характеристика джерел інвестиційного права
§ 1. Аналіз розвитку інвестиційного законодавства
§ 2. Поняття й особливості джерел інвестиційного права
§ 3. Джерела міжнародного інвестиційного права
§ 4. Міжнародні двосторонні угоди Росії
§ 5. Система інвестиційного законодавства Росії
Розділ 3 Инвестиционниеправоотношения
§ 1. Поняття й особливості інвестиційних правовідносин
§ 2. Правовідносини, що виникають у процесі участі на паях у будівництві
§ 3. Правовідносини, що виникають на підставі облігаційних позик
§ 4. Окремі види інвестиційних правовідносин
§ 5. Зміна й припинення інвестиційних правовідносин
§ 6. Суб'єкти й об'єкти інвестиційних правовідносин
Розділ 4 Поняття інвестицій і їх види
§ 1. Поняття інвестицій і їх значення
§ 2. Класифікація інвестицій і їх особливості
§ 3. Поняття іноземних інвестицій і їх особливості
Розділ 5 Інвестиційний клімат. Гарантії інвестиційної діяльності
§ 1. Інвестиційний клімат. Правові режими залучення інвестицій
§ 2. Загальна характеристика гарантій прав іноземних інвесторів
§ 3. Процесуальні гарантії врегулювання інвестиційних спорів
Розділ 6 Організаційно-правові форми підприємств із іноземними інвестиціями
§ 1. Поняття й ознаки інвестиційних договорів і угод
§ 2. Державна реєстрація комерційних організацій з іноземними інвестиціями
§ 3. Ліцензування діяльності комерційних організацій з іноземними інвестиціями
Глава 7 Інвестиційне планування. Інвестиційний проект
§ 1. Поняття й види інвестиційного планування
§ 2. Стадії інвестиційного проекту
§ 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту
Глава 8 Правове регулювання створення й діяльності інвестиційних фондів
§ 1. Поняття й особливості акціонерних інвестиційних фондів
§ 2. Поняття й особливості пайових інвестиційних фондів
Глава 9 Інвестиції на фінансових ринках
§ 1. Поняття й особливості фінансових ринків. Учасники фінансового інвестування
§ 2. Характеристика об'єктів фінансового інвестування (фінансові інструменти)
§ 3. Емісія об'єктів портфельного інвестування
Глава 10 Загальна правова характеристика інвестиційних договорів і угод
§ 1. Поняття й ознаки інвестиційних договорів і угод
§ 2. Класифікація інвестиційних договорів і угод
§ 3. Правове регулювання окремих інвестиційних договорів і угод
Висновок
Примітки