На головну сторінку   Всі книги

Фархутдинов І. З., Трапезників В. А.. Інвестиційне право: учеб.-практ. допомога, 2006 р.. 2006

В учбово-практичній допомозі інвестиційне право вперше розглядається як галузь права, вивчаються окремі інститути загальної й особливої частин цієї галузі. Досліджується історія інвестиційного законодавства Росії, правова природа основних понять інвестиційного права, питання антимонопольного регулювання в інвестиційній діяльності й контрактні форми інвестицій - лізинг, концесія, угода про розділ продукції, франчайзинг. Розглянуті особливості оподатковування й страхування інвестицій, колективні форми інвестицій на прикладі діяльності пайових інвестиційних фондів, особливості інвестування в житловому будівництві, правове регулювання інвестицій на ринку цінних паперів, інноваційний проект. Приводиться короткий аналіз судово-арбітражної практики окремих категорій інвестиційних спорів, проведена їхня класифікація по різних підставах Рекомендується викладачам, студентам і аспірантам юридичних вузів і факультетів. Буде корисна практичним працівникам державних і ринкових структур Відомості про авторів:
Покажчик скорочень
Утримування
Передмова
Введення
Глава I. Інвестиційне право - комплексна галузь права
1.1. Основні й комплексні галузі права: проблеми розмежування
1.2. Предмет, поняття, цілі й завдання інвестиційного права
1.3. Система інвестиційного права
1.4. Принципи інвестиційного права
1.5. Суб'єкти інвестиційного права
Глава II. Інвестиційний потенціал російської економіки: досвід, тенденції, проблеми
2.1. Реформи в російській економіці і їх відбиття в інвестиційній сфері
2.2. Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату
2.3. Основні напрямки державної інвестиційної політики
Глава III. Становлення й розвиток російського інвестиційного законодавства
3.1. Зародження й становлення інвестиційних правовідносин у Росії до 1917 року
3.2. Радянський період
3.3. Сучасне інвестиційне законодавство Російської Федерації
Глава IV. Державне регулювання інвестицій
4.1. Форми й методи державного регулювання інвестиційної діяльності
4.2. Державні гарантії як основа забезпечення інвестиційної діяльності
4.3. Роль антимонопольного законодавства в регулюванні інвестицій
4.4. Дозвільна система регулювання інвестицій
4.5. Реєстраційна система регулювання інвестицій
4.6. Завдання й функції органів виконавчої влади в організації інвестиційної діяльності
Глава V. Система правового регулювання інвестицій у Російській Федерації
Глава VI. Правова природа основних понять у сфері інвестиційної діяльності
6.1. Правове втримування інвестиційних відносин і інвестиційної діяльності
6.2. Основні класифікації інвестицій
6.3. Інвестиційний проект
Глава VII. Правове регулювання інвестицій у капітальному будівництві
Глава VIII. Передача технологій і інших результатів інтелектуальної діяльності як особлива форма залучення прямих інвестицій
8.1. Інтелектуальна власність як форма прямих інвестицій
8.2. Інноваційний проект: правовий механізм розробки й реалізації
Глава ІХ. Контрактні форми залучення інвестицій
9.1. Правові основи концесійних форм інвестиційної діяльності
9.2. Угоди про розділ продукції як механізм залучення інвестицій
9.3. Правові основи лізингу як виду інвестиційної діяльності
9.4. Франчайзинг як сучасна контрактна форма здійснення інвестицій
Глава Х. Правовий режим інвестиційної діяльності на ринку цінних паперів
10.1. Історія російського ринку цінних паперів
10.2. Вкладення в цінні папери як одна з форм інвестиційного процесу
10.3. Учасники ринку цінних паперів: емітенти, інвестори, посередники
10.4. Правовий механізм державного регулювання на ринку цінних паперів
Глава ХІ. Інвестиційні фонди як форма колективного інвестування
11.1. Інвестиційні фонди: поняття, види, класифікація, правове регулювання
11.2. Правове забезпечення діяльності пайових інвестиційних фондів
11.3. Правове регулювання інвестицій пенсійних фондів
Глава ХІІ. Правове регулювання інвестицій у житловому будівництві
12.1. Участь на паях громадян в інвестуванні будівництва житла
12.2. Особливості колективної участі в інвестуванні в житловому будівництві на прикладі житлових накопичувальних кооперативів
Глава ХІІІ. Інвестиційні відносини в земельному праві
Глава ХІV. Оподатковування як найважливіший механізм регулювання інвестицій
14.1. Роль оподатковування в інвестиційній діяльності
14.2. Податкові пільги для інвесторів
14.3. Особливий порядок оподатковування при розробці природних ресурсів
Глава ХV. Страхування інвестиційної діяльності й інвесторів
15.1. Правовий статус страховика при страхуванні інвестицій
15.2. Інвестиції як об'єкт страхування
Глава ХVІ. Судово-арбітражна практика й інвестиційна діяльність
16.1. Поняття й види спорів за участю інвесторів
16.2. Судово-арбітражна практика розгляду справ, пов'язаних з договором лізингу
16.3. Судово-арбітражна практика, пов'язана з інвестиційною діяльністю в капітальному будівництві
16.4. Судово-арбітражна практика в сфері портфельних інвестицій на прикладі законодавства про акціонерні товариства
Глава ХVІІ. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності
Глава XVIII. Особливості правового режиму іноземних інвестицій у Росії
18.1. Загальні положення
18.2. Сутність правовідносин у сфері іноземних інвестицій
18.3. Іноземні інвестиції
18.4. Іноземний інвестор
18.5. Примусові форми вилучення іноземних інвестицій
Бібліографія