На головну сторінку   Всі книги

О. В. ИСАЕНКОВА, А. Н. БАЛАШОВ, І. Н. БАЛАШОВА. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ. КУРС ЛЕКЦІЙ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ВУЗІВ. 2008 р., 192 стор.. 2008

В основі курсу лежить положення про виконавче провадження як предметі регулювання самостійної галузі російського права - виконавчого права. У навчальний посібник входить розгорнутий виклад у вигляді лекцій найбільш проблемних питань виконавчого провадження в РФ, а також основ і перспектив розвитку виконавчого права. Один з авторів допомоги курсу є членом робочої групи по розробці Виконавчого кодексу РФ, тому увага приділена й питанням майбутньої кодифікації виконавчого права. Допомога рекомендована Учбово-методичним об'єднанням по утвору в області антикризового керування як учбово-методичної допомоги для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за фахом "Антикризове керування" і іншим міждисциплінарним спеціальностям. Утримування
Автори
ВВЕДЕННЯ
Лекція 1. ВИКОНАВЧЕ ПРАВО - САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА
Питання 1. Уведення в спеціальний курс " Виконавче производствоquоt;
Питання 2. Поняття й завдання виконавчого провадження
Питання 3. Поняття й сутність виконавчого права
Питання 4. Система виконавчого права
Питання 5. Метод виконавчого права
Питання 6. Місце виконавчого права в системі російського права
Питання 7. Процесуальний характер галузі виконавчого права
Питання 8. Принципи виконавчого права
Питання 9. Стадії виконавчого провадження
Контрольні питання
Лекція 2. ОРГАНІ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ
Питання 1. Поняття й ознаки органа примусового виконання
Питання 2. Завдання органів примусового виконання. Вимоги, пропоновані до судових приставів
Питання 3. Права й обов'язки судових приставів-виконавців
Питання 4. Відвід судового пристава-виконавця
Контрольні питання
Лекція 3. ОСОБИ, ЩО БРАТИ УЧАСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Питання 1. Склад осіб, що брав участь у виконавчому провадженні
Питання 2. Сторони виконавчого провадження
Питання 3. Представництво у виконавчому провадженні
Питання 4. Участь у виконавчому провадженні перекладача
Питання 5. Поняті у виконавчому провадженні
Питання 6. Фахівець у виконавчому провадженні
Питання 7. Суд у виконавчому провадженні
Питання 8. Участь банків (кредитних організацій) у виконавчому провадженні
Контрольні питання
Лекція 4. ПОРУШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Питання 1. Виконавчі документи
Питання 2. Порядок пред'явлення виконавчих документів до виконання й наслідку його недотримання
Питання 3. Постанова про порушення виконавчого провадження
Контрольні питання
Лекція 5. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Питання 1. Добровільне виконання
Питання 2. Місце здійснення виконавчих дій
Питання 3. Час здійснення виконавчих дій
Питання 4. Виконавчі видатки
Питання 5. Виключення із загальних правил виконавчого провадження
Питання 6. Відповідальність у виконавчому провадженні
Питання 7. Перспективи розвитку виконавчого права
Контрольні питання
Лекція 6. ОБІГ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА
Питання 1. Сутність і значення обігу стягнення на майно боржника як заходу примусового стягнення
Питання 2. Виявлення майна боржника. Арешт майна і його оцінка
Питання 3. Зберігання арештованого майна боржника
Питання 4. Порядок обігу стягнення на кошти боржника
Питання 5. Порядок обігу стягнення на цінні папери боржника
Питання 6. Обіг стягнення на заробітну плату й інші доходи боржника
Контрольні питання
Лекція 7. ВИКОНАННЯ НЕМАЙНОВИХ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
Питання 1. Поняття й види немайнових виконавчих документів
Питання 2. Основні положення порядку виконання вимог немайнового характеру, що втримуються у виконавчих документах
Питання 3. Перспективи зміни порядку виконання немайнових виконавчих документів
Контрольні питання
Лекція 8. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ВИКОНАВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
Питання 1. Особливості виконання виконавчих документів по спорах, що випливають із житлових правовідносин
Питання 2. Особливості виконання виконавчих документів про стягнення аліментів
Питання 3. Особливості виконання виконавчих документів, що випливають із трудових правовідносин
Питання 4. Особливості виконання виконавчих документів про конфіскацію майна
Питання 5. Особливості виконання виконавчих листів про стягнення штрафу, призначеного в якості покарання за здійснення злочину
Питання 6. Особливості виконання виконавчих документів по вимогах про адміністративне призупинення діяльності боржника
Питання 7. Особливості виконання розв'язків іноземних судів
Контрольні питання
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ГЛОСАРІЙ