На головну сторінку   Всі книги

Зинов'єв, К. С.. Виконавче провадження : учеб. допомога / К. С. Зинов'єв ; Ранхигс, Сиб. ин-т упр.- Новосибірськ : Изд-У Сибагс,2013.- 160 с.. 2013

Навчальний посібник присвячений виконавчому провадженню як системі правових норм, що регулюють порядок примусового виконання актів юрисдикционних органів. Особлива увага приділена співвідношенню норм про виконавче провадження й інших галузей російського права; окремим стадіям виконавчого провадження, а також особливостям застосування окремих заходів примусового виконання. Призначене для студентів усіх форм і технологій навчання по напрямкові підготовки 030900.62 - Юриспруденція (кваліфікація (ступінь) «бакалавр»). Зміст
Передмова
Розділ 1 Виконавче провадження як особливий вид правозастосовної діяльності
План
§ 1. Виконавче провадження: сутність, історія становлення й розвитку
§ 2. Місце виконавчого провадження в системі російського права
§ 3. Стадії виконавчого провадження
Розділ 2 Виконавчі правовідносини
План
§ 1. Поняття виконавчих правовідносин
§ 2. Суб'єкти виконавчих правовідносин
Розділ 3 Документи у виконавчому провадженні
План
§ 1. Акти, що підлягають примусовому виконанню
§ 2. Виконавчі документи
§ 3. Акти судового пристава-виконавця
Розділ 4 Гарантії законності у виконавчому провадженні
План
§ 1. Заперечування й оскарження постанові й дії (бездіяльності) посадових осіб служби судових приставів
§ 2. Відводи
§ 3. Інші види захисту прав учасників виконавчого провадження
Розділ 5 Строки у виконавчому провадженні
План
§ 1. Обчислення строків у виконавчому провадженні
§ 2. Строки здійснення виконавчих дій
§ 3. Перерва строків здійснення виконавчих дій
Розділ 6 Відповідальність у виконавчому провадженні
План
§ 1. Виконавський збір
§ 2. Видатки по здійсненню виконавчих дій
§ 3. Штрафи при здійсненні виконавчих дій
Глава 7 Порушення виконавчого провадження
План
§ 1. Способи обігу виконавчого документа до стягнення
§ 2. Порядок порушення виконавчого провадження
§ 3. Підготовка судового пристава-виконавця до здійснення виконавчих дій
§ 4. Інформаційне забезпечення учасників виконавчого провадження
Глава 8 Обіг стягнення на майно боржника як основний захід примусового виконання
План
§ 1. Обіг стягнення на майно боржника як основний захід примусового виконання
§ 2. Особливості обігу стягнення на окремі види майна
§ 3. Арешт і вилучення майна боржника
§ 4. Особливості обігу стягнення на майно організації
Глава 9 Оцінка, зберігання й реалізація майна боржника
План
§ 1. Оцінка майна боржника
§ 2. Зберігання майна боржника
§ 3. Реалізація майна боржника
Глава 10 Інші заходи примусового виконання
План
§ 1. Обіг стягнення на доходи боржника-громадянина
§ 2. Обіг стягнення на майнові права боржника
§ 3. Вилучення в боржника майна, присудженого взискателю
§ 4. Особливості виконавчих дій при виконанні забезпечувальних заходів
§ 5. Звернення до регистрирующий органа для реєстрації переходу права на майно
§ 6. Виконання адміністративних і карних покарань
Глава 11 Виконання виконавчих документів, що містять вимоги немайнового характеру
План
§ 1. Загальні умови виконання виконавчих документів
§ 2. Особливості виконання окремих видів виконавчих документів
Глава 12 Завершення виконавчого провадження
План
§ 1. Розподіл стягнених грошових сум і черговість задоволення вимог взискателей
§ 2. Підстави й порядок завершення виконавчого провадження
Глава 13 Особливості виконання актів юрисдикционних органів з іноземним елементом
План
§ 1. Участь іноземних осіб у виконавчому провадженні
§ 2. Виконання розв'язків іноземних судів і арбитражей
§ 3. Виконавче провадження в іноземних державах
Висновок