На головну сторінку   Всі книги

Солов'їв А. Б.. Використання доказів при допиті на попередій слідстві. Методична допомога. М.: ТОВ Видавництво «Юрлитинформ», 2001- 136 с.. 2001

У методичній допомозі розглядаються процесуальні осно-вания й конкретні методи використання доказів при допро-се. Окремі розділи присвячені особливостям тактики предъявле-ния вже наявних доказів з метою викриття допраши-ваемого в неправди, усунення сумлінної омани, а також з метою одержання розгорнутих показань, що ставляться до обставин розслідуваної кримінальної справи. Аналізується специфіка використання доказів у процесі проведення очної ставки. Робота призначена для слідчих, дознавателей, прокуро-рів, а також для студентів юридичних вищих навчальних закладів. Введення.
I. ПОНЯТТЯ, ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПІДСТАВИ Й МЕТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ ПРИ ДОПИТІ
1. Поняття й процесуальні підстави использова-ния доказів при допиті
2. Мети використання доказів при допиті
2. Використання доказів для викриття допитуваного в неправді
А. Особливості використання доказів на первісному етапі розслідування при допиті підозрюваних
Б. Тактика пред'явлення системи доказів з метою викриття установки обвинувачуваних на приховання злочину
В. Використання доказів при допиті осіб, що дають неправдиві свідчення по окремих епізодах або обставинах злочину, у здійсненні якого вони зізналися
III. ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ ПРИ СУМЛІННІЙ ОМАНІ ДОПИТУВАНОГО
IV. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДОКАЗІВ З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ ВІД ДОПИТУВАНОГО РОЗГОРНУТИХ ПОКАЗАНЬ, ЩО СТАВЛЯТЬСЯ ДО ОБСТАВИН РОЗСЛІДУВАНОЇ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ
1. Конкретизація показань допитуваного у зв'язку з обставинами справи, пов'язаними із пропонованими доказами
2. Деталізація показань допитуваного стосовно до пред'явлених доказів
V. ТАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗІВ НА ОЧНІЙ СТАВЦІ
1. Викриття на очній ставці неправдивих свідчень одного з учасників слідчої дії
2. Проведення очних ставок у комбінації з допитами з метою викриття неправдивих свідчень
3. Усунення на очній ставці істотних протиріч, викликаних сумлінною оманою одного з допитуваних
Зміст