На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Джерела фінансування господарської діяльності2001. 2001

Джерела фінансування господарської діяльності

Тема 6. Джерела фінансування господарської діяльності
1. Класифікація джерел фінансування
2. Склад власного капіталу й власних фінансових ресурсів підприємства.
3. Керування формуванням операційному прибутку на основі системи «Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації й прибутки»
4. Керування формуванням прибутки на основі операційного левериджу.
5. Керування емісією акцій
6. Склад позикового капіталу й забезпечення його залучення
7. Керування залученням банківського кредиту
9. Керування залученням товарного комерційного кредиту
10. Керування поточними зобов'язаннями по розрахунках
Тестові завдання: