На головну сторінку   Всі книги

Історія держави й права Казахстану. 2016

Утримування
1. Предмет і завдання курсу історії держави й права Казахстану.
2. Військово-демократичні союзи усуней і кангюев.
3. Військово-демократичний союз Гунів.
4. Суспільно-політичний лад сако-массагетских племен.
5. Суспільно-політичний лад Западно-тюрского каганату:
6. Право Тюркського Каганату:
7. Суспільно-політичний лад племінних союзів кимаков і кипчаков.
8. Політичні об'єднання кочових племінних союзів найманов і кереитов.
9. Суспільно політичний лад держави караханидов.
10. Монгольське завоювання. Утвір улусів Джучи. Ждагатая на території Казахстану.
11. Утвір казахської народностей і ханства.
12. Утвір казахських жузов і етнічний склад жузов.
Суспільний ладо казахських ханств. Основні соціальні групи. Правове становище класу феодалів.
14. Характеристика політичного ладу Казахських ханств.
17. Джерела казахського звичаєвого права. Загальна характеристика казахського звичаєвого права.
18) Особливості зобов'язального права по звичаєвому праві казахів.
19.20. Основні інститути кримінального права по адату.
21. Сімейне й спадкоємне право. Інститути калиму й аменгерства.
22. суд і процес по звичаєвому праві казахів до 15в. Юрисдикція биев. Способи забезпечення рішення суду биев.
23. Політико-правові передумови прийняття казахами Середнього й Молодшого жузов підданства Російської Імперії.
24. Закони хана Тауке «Жети Жарги». (сім установлень).
25. Умови прийняття казахами Середнього й Молодшого жузов Російського підданства.
26. Реформи Игильстрома й початкова форма обмеження ханської влади в молодшому жузе. Прикордонний суд. Затвердження старшин.
27. Політика хана Аблая по збереженню суверенітету Середнього жуза. Внутр політика в 50-70 рр. Зміцнення каз гос-ти.
28. Політичний лад Букеевского ханства.
29.30. Ліквідація ханської влади в Середньому жузе. Загальна характеристика.
31. Суд і процес за статутом 1822. г.
32. Адміністративно-територіальний поділ Молодшого жуза з реформи 1824г.
33. Казахська державність при ханові Кенесари Касимове. Реформи хана Кенесари.
34. Завоювання старшого жуза Росією і його адміністративне керування.
35. Остаточне приєднання Казахстану до Росії. Загальна характеристика реформи 1867-1869 рр.
36. Органі адміністративного керування по Положеннях 1867 - 1868 рр.
37. Зміни у звичаєвому праві казахів після приєднання до Росії. Зобов'язальне право, право власності, кримінальне право.
38. Міська реформа в Казахстані.
39. Система судових органів у Казахстані в другій половині 19в.
40. Зміни в адміністративно - політичному устрої Казахстану наприкінці 19в.
41. Державна дума й Казахстан. Нач 20у политий-й криза в Р. 9 січня 1905 р.
42. Народно-визвольне повстання 1916 р. Органі повстанського керування.
43.44.46.47. Лютнева революція в Казахстані. Створення комітетів, суспільств-х організацій.
45. Державно-правова програма Алаш-Орди.
48. Жовтнева революція В Каз-Не. Декрети сов влади.
49. Структура органів Советск влади в Каз-Не, їх чрезвич-й хар-р. Рева кому 1919.
50. Законодат-У РФ на території К.
51. Утвір Каз АРСР. Перші декрети по боротьбі з пережитками патріархально-родового побуту..
52.53. Сталінська модель соціалізму і її практична реалізація на території Казахстану.
54. Конституція КССР 26 березня 1937 р. Декл хар-р прав респ-ки в сост СРСР.
55. Законодавча діяльність у республіці в 60-70г.
56. Наростання кризових явл-й у соціал-економ гос-прав життя респ-ки.
59. Вибори першого Президента РК.
60. Законодавча діяльність парламенту РК. Правове забезпечення перехід до ринкових відносин.
61. Конституція РК. Правове забезпечення перехід до ринкових відносин. 1993 р.
62. Розробка Конституції 1995 р. Референдум. Вибір у Парламент.
63. Конституційний розвиток Казахстану в 1995-1998.7жовтня 1998 р.