На головну сторінку   Всі книги

Історія держави й права Росії. Шпаргалка. 2017

1. Утвір Давньоруської держави.
2. Державний лад Прадавньої Русі.
3. Правове становище населення Прадавньої Русі.
4. Джерела права Прадавньої Русі.
5. Російська Правда як джерело права.
6. Злочин і покарання й судовий процес по Російській правді.
7. Цивільне й брачно-сімейне право по Російській правді.
8. Церковна організація й церковне право по Російській Правді.
9. Особливості державного ладу Русі в період феодальної роздробленості.
10. Державний і суспільний ладо Великого Новгорода й Пскова
11. Псковської судна грамота як джерело карного, цивільного й процесуального права.
12. Особливості розвитку суспільства й держави у Володимиро-Суздальському князівстві.
13. Державний лад і право Золотої Орди.
14. Особливості існування й розвитку російської державності в умовах монголо-татарського ярма.
15. Об'єднання російських князівств Москвою й державотворення.
16. Судебник 1497 г. Як джерело права.
17. Станово-представницька монархія в Росії.
18. Боярська дума, склад, компетенція.
19. Земські собори. Формування, склад, компенеция.
20. Приказна система керування.
21. Місцеве керування в XVI-XVII століттях.
22. Судебник 1550 г. Загальна характеристика.
23. Становлення станового суспільного лада.
24. Становлення кріпосного права в Росії.
25. Опричнина.
28. Форми феодального землеволодіння.
27. Соборне Укладення 1649 г. як джерело права.
30. Кримінальне право в період станово-представницької монархії.
31. Цивільне право періоду станово-представницької монархії.
32. Судова система й процес періоду станово-представницької монархії.
33. Становлення абсолютної монархії в Росії. Причини перехід до абсолютизму.
34. Реформування державного ладу при Петрові I.
35. Реформування станового ладу при Петрові I.
36. Реформа церкви в другій половині XVII - початку XVIII в.
37. Реформи місцевого керування Петра I.
38. Артикул військовий Перта I.
39. Процесуальне законодавство Петра I.
40. Державний механізм в XVIII столітті, спроби обмеження самодержавства в другій чверті століття.
41. Спроби систематизації законодавства при Катерині II.
42. Реформа місцевого керування Катерини II.
43. Станове законодавство Катерини II.
45. Система органів державної влади в першій половині XIX століття.
46. Спроби реформування суспільного й державного ладу при Олександру I.
47. Систематизація законодавства в 30-х роках XIX століття.
48. Кодифікація й розвиток кримінального права в першій половині XIX в.
49. Механізм звільнення селян від кріпосної залежності й наділення із землею з реформи другої половини XIX століття.
50. Правове становище временнообязанних і селян-собстенников з реформи 1861 г.
51. Поняття викупної суми, викупної позички й викупної угоди в документах Селянської реформи 1861 г.
52. Судова реформа 1861 г. (53. Загальні суди з реформи 1864 г. ?)
54. Світові суди з реформи 1864 г.
55. Судова контрреформа другої половини Хіхвека.
56. Міська реформа другої половини Хіхвека.
57. Земська реформа другої половини Хіхвека.
58. Військова реформа в Росії в другій половині XIX століття.
59. Аграрні перетворення початку XX в.
60. Реформування суспільного й державного ладу в результаті революції 1905-1907 г.
61. Установа й діяльність Державної думи
62. Державний механізм відповідно до Основних законів у редакції 23 квітня 1906 р.
63. Державний механізм у роки Першої світової війни.
64. Зміни в праві в роки Першої світової війни.