На головну сторінку   Всі книги

Булдигерова Л.H.. Історія вітчизняної держави й права : оглядова лекція за загальним курсом / Л. H. Булдигерова.- Хабаровськ : Изд-У Тихоокеан. гос. ун-та,2011.- 31c.. 2011

Утримування лекції відображає основну проблематику курсу «Історія вітчизняної держави й права» - розвиток держави й права з найдавніших часів до початку 90-х рр. минулого сторіччя. Для студентів заочної форми навчання спеціальності «Юриспруденція». Давньоруська держава й право в IX-XIV вв.
Київська Русь
Давньоруське право.
Російське (Московське) держава й право в XV-XVII вв.
Розвиток права.
Держава й право абсолютної монархії Xvm- початок XX в.
Правове становище російського населення в XVII в.
Право Хvііів.
Державний устрій Росії в Хіхв.
Право Хіхв.
Перетворення державної системи й суспільного лада на початку XX в.
Радянська держава й право 1917-1993 рр.
Зміст