На головну сторінку   Всі книги

А. С. Прудников і ін.. Виборче право: учеб, допомога для студентів вузів, И32, що навчаються за фахом 030501 «Юриспруденція» / [А. С. Прудников і ін.]; під ред. ДО К. Гасанова, А. С. Прудникова, В. А. Виноградова.- 3-є изд., перераб. і доп.- М.,2012.- 655 с.. 2012

Представлені закономірності становлення й розвитку виборчого законодавці: і на, даний аналіз юридичної природи й збираіельного права й правового статусу суб'єктів виборчого процесу, представлені гарантії й захист виборчих вдача громадян. Рассмоірени теоретичні основи й історичні Традиції виборчого права й сучасні виборчі системи, охарактеризовані основні цистити вибірково в права й система виборчого законодавства, проаналізовані ннстигу- ционаліние, процесуальні й процедурні аспекти організації й проведення ви бортах процесів. Особлива увага приділена организанионно-правовим формам виборчої діяльності, в іом числі правовому статусу фізичних і юридичних лиц. що брав участь у виборчому процесі, а також праізоізому регулюванню передвиборної агітації й фінансування проведення виборів. Дані проблеми розглядаються з урахуванням значних змін і доповнень, внесених у російське виборче законодавств останніми федеральними законами. Для студентів, аспірантів, викладачів обра ювател. дшх установ, членів виборчих комісій, усіх, хто цікавиться питаннями електорального права й виборчого законодавства. Зміст
Введення
Розділ 1 Поняття виборчої системи й виборчого права
Ситуаційні приклади по темі глави Матеріали виборчих комісій
Розділ 2 Предмет і метод виборчого права
Предмет виборчого права
Особливості методу виборчого права
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава Із Принципи проведення виборів у Російській Федерації
Дискусії про природу принципів виборчого права
Поняття принципів виборчого права і їх законодавче закріплення
Класифікація принципів виборчого права
Ситуаційні приклади по темі глави
Розділ 4 Джерела електорального права й система виборчого законодавства Російської Федерації
Поняття «джерела виборчого права» і основні різновиди виборчих нормативних актів
Правові звичаї у виборчому праві
Судова практика як джерело виборчого права
Ситуаційні приклади по темі глави
Розділ 5 Норми виборчого права
Поняття й класифікація норм виборчого права
Види норм виборчого права
Ситуаційні приклади по темі глави
Розділ 6 Виборчі правовідносини
Поняття виборчих правовідносин
Утримування виборчих правовідносин
Об'єкти й суб'єкти виборчих правовідносин
Класифікація виборчих правовідносин
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 7 Сучасні виборчі системи
Критерії класифікації виборчих систем
Мажоритарні виборчі системи
Непропорційні (напівмажоритарні) системи виборів
Пропорційні системи виборів
Змішані й особливі системи виборів
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 8 Система виборчої влади в Росії
Становлення інституту виборчих комісій у Російській Федерації
Правовий статус, повноваження, формування й функції виборчих комісій
Правовий статус і повноваження членів виборчих комісій
Діяльність і розв'язку виборчих комісій
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 9 Виборчий процесе
Поняття й основні стадії виборчого процесу
Суб'єкти виборчого процесу
Реєстрація (облік) виборців і складання списків виборців
Висування кандидатів у депутати
Федеральний список кандидатів
Реєстрація кандидатів у депутати
Правовий статус кандидатів у депутати
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 10 Інформаційне забезпечення виборів і передвиборної агітації
Інформаційне забезпечення виборів і інформування виборців
Передвиборна агітація
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 11 Фінансування виборів
Становлення інституту фінансування виборів
Законодавчі зміни в сфері фінансування виборів
Юридична відповідальність за порушення порядку фінансування виборів
Склади адміністративних правопорушень у сфері фінансування виборів
Стаття 5.16 Коап РФ
Стаття 5.17 Коап РФ
Стаття 5.19. Коап РФ
Стаття 5.21 Коаіі РФ
Стаття 5.50 Коап РФ
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 12 Порядок нарізки округів
Історичний екскурс
Нарізка округів за методикою 1993 р.
Методики розробки й затвердження схеми одномандатних виборчих округів в 1995-2003 рр.
Федеральний виборчий округ
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 13 Методики підрахунку голосів і визначення результатів виборів
Правове регулювання порядку голосування
Особливості методики пропорційного розподілу депутатських мандатів по сучасному виборчому законодавству Російської Федерації
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 14 Державна автоматизована система Російської Федерації «Вибори»
Становлення ГАСНУВ «Вибори»
Загальна характеристика порядку функціонування ГАСНУВ «Вибори»
Інформаційні ресурси й забезпечення безпеки інформації в ГАСНУВ «Вибори»
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 15 Юридична відповідальність за порушення виборчого законодавства
Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності
Теоретичні вистави про сутність юридичної відповідальності у виборчому праві
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 16 Конституційно-правова відповідальність у виборчому праві
Суб'єкти конституційних правопорушень
Становлення конституційно-правової відповідальності
Зміст і втримування правовій-конституційно-правової відповідальності
Застосування санкцій у рамках конституційно-правової відповідальності
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 17 Адміністративна відповідальність за порушення виборчих прав
Адміністративні правопорушення й адміністративна відповідальність
Склади адміністративних правопорушень
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 18 Кримінальна відповідальність за порушення виборчих прав
Російське карне законодавство й проблеми порушених виборчих прав
Склади злочинів по ст. 141, 141[748], 142 і 1421 КК РФ
Статті 142 і 1421 КК РФ
Ситуаційні приклади по темі глави
Глава 19 Тенденції розвитку виборчого права Російської Федерації
Причини й сутність змін російського виборчого законодавства
Ініціативні пропозиції Президента РФ по вдосконалюванню виборчого законодавства
Ситуаційні приклади по темі глави
Бібліографічний список