На головну сторінку   Всі книги

Коні А. Ф.. Вибрані добутки. ПАМ'ЯТЬ І УВАГА ( зі спогадів судового діяча). Петербург, 1922. 1922

В основу всякого показання кладе спогад про бачений, чутому або випробуваному у формі розповіді, що опирається на увага, що запам'ятала спогад.
Наш час називають часом " переоцінки всіх ценностейquоt;.
Експериментальна психологія - наука нова й найвищою мірою цікава.
Серед загальних властивостей свідків, які відображаються не тільки на сприйнятті ними вражень, але, по слушному зауваженню Бентама, і на способі передачі останніх, видне місце займає, по-перше - темперамент свідка.
Якщо такі, у головних рисах, властивості уваги взагалі, які треба взяти до уваги не тільки при оцінці показань свідків, але й при самому проведенні допиту, те поряд з ними можливо вказати на деякі особливості уваги, так сказати виняткові або особисті, тобто зокрема властиві тому або іншому свідкові вже не in genere, але in specie14.
Судова навичка показує, що стосовно ряду свідків завжди доводиться робити деяку редукцію показань внаслідок області несвідомої неправди, у яку вони вступають, искренно вірячи в дійсність того, що говорять.
Моральні початки в карному процесі (загальні риси судової етики). Спб., 1895.
Приймання й завдання прокуратури ( зі спогадів судового діяча). Пг., 1924.
Антропологічна школа в кримінальному праві. Спб., 1898.
Самогубство в законі й життя. Спб., 1898.