На головну сторінку   Всі книги

Каргалина І. А.. Житлове право : учеб. допомога / І. А. Каргалина ; Сибагс.- Новосибірськ : Изд-У Сибагс,2012.- 172 с.. 2012

Даний навчальний посібник містить інформацію про правове регулювання житлових відносин у РФ. У ньому розглядаються поняття й види житлових приміщень, аналізується договір наймання житлового приміщення, зачіпаються питання правового режиму використання житлового приміщення. Велика увага приділена правовому регулюванню діяльності товариств власників житла й житлових кооперативів, також порушені питання відповідальності за порушення житлового законодавства. Навчальний посібник призначений для забезпечення навчальної дисципліни «Житлове право» цивільно-правової спеціалізації спеціальності 030501.65 - Юриспруденція (дисципліна на вибір). Навчальний посібник рекомендується для студентів усіх форм навчання. Зміст
Передмова
Введення
Розділ 1 Введення в житлове право
Поняття й предмет житлового права
Джерела житлового права, компетенція органів влади в області житлових відносин
Розділ 2 Житлові приміщення й житлові фонди
Житлові приміщення і їх види
Плата за житлове приміщення й комунальні послуги
Поняття й види житлового фонду
Керування житловим фондом
Глава з Наймання житлового приміщення
Право громадян на одержання житлового приміщення соціального призначення
Поняття договору соціального наймання і його втримування
Зміна й припинення договору соціального наймання житлового приміщення. Обмін житловими приміщеннями й піднаймання
Спеціалізовані житлові приміщення
Розділ 4 Право власності на житлове приміщення
Правовий режим користування житловими приміщеннями, що належать громадянам на праві власності
Розпорядження житловими приміщеннями
Іпотечне кредитування в Російській Федерації
Контрольні питання й завдання
Бібліографічний список
Розділ 5 Товариство власників житла. Житловий накопичувальний кооператив
Товариство власників житла
Житловий накопичувальний кооператив
Контрольні питання й завдання
Бібліографічний список
Розділ 6 Відповідальність за порушення житлового законодавства. Житлові спори
6.1. Відповідальність за порушення житлового законодавства
Дозвіл житлових спорів
Контрольні питання й завдання
Бібліографічний список
Основні терміни й поняття