На головну сторінку   Всі книги

Майкл Бретт. Як читати фінансову інформацію. Просте пояснення того, як працюють гроші / Пер. с англ. І. В. Габенова й В. В. Іванова; Під ред. В, В. Іванова.- М.: Изд-У Проспект,2004.- 464 с.. 2004

Книга призначена для того, щоб пояснити мова грошей і розкрити сутність процесів, що відбуваються у фінансовій сфері. Численні приклади, наведені в кожній главі, значно полегшать сприйняття конкретних ситуацій і допоможуть прийняти вірні розв'язки в області керування фінансами. Що витримала п'ять перевидань із 1987 року книга М. Бретта ставиться до числа найбільш читаемих по даній проблематиці й надає неоціненну допомогу фінансовому менеджерові й кожному, хто прагне довідатися, як працюють гроші. Передмова
Введення
Розділ 1. Основні принципи
Ринки й процентні ставки
Різний дохід на різні інвестиції
Альтернативна вартість грошей
Процентні ставки й ціни облігацій
Ринки враховують майбутні події
Що таке ринок?
Як ростуть або падають ціни
Первинні й вторинні ринки
Процентні ставки й валюти
Наслідку росту процентних ставок
Борг і капітал
Вплив процентних ставок на звичайні акції
Не чекайте від ринків раціональності
Розділ 2. Грошові потоки й фінансисти
Ощадні інститути
Банки й грошові ринки
Євроринки
Ринковий механізм
Банки
Фондова біржа
Професійна підтримка
Інтернет-Покажчики
Розділ 3. Компанії і їх рахунку
Обмежена відповідальність
Голосування й контроль
Утримування звітності
Роль аудиторів
Корпоративна звітність
Звіт про прибутки й збитки
Звіт про рух грошових коштів
Баланс
Основні статті балансу
Постійні й оборотні активи
Довгостроковий борг
Показник чистих активів
Основні статті Звіту про прибутки й збитки
Оборот і прибуток
Податкові вилучення
Другорядні складності
Бухгалтерська система й інфляційна бухгалтерія
Інтернет-Покажчики
Розділ 4. Інвестиційні коефіцієнти
Два види фінансових коефіцієнтів
Прибуток
Леверидж доходів
Наслідку зміни процентних ставок
Прибутки на акцію
Дивіденди на акцію
Нерозподілений прибуток і грошовий потік
Звіт про рух грошових коштів
Фондові рейтинги
Прибутковість
Коефіцієнт цінності акції
Високі й низькі коефіцієнти РЕ
Таблиці цін на акції
Характеристики прибутковості й коефіцієнта РЕ
Індекси цін акцій
Узгодження з індексом
Балансові коефіцієнти
Запозичення й леверидж балансу
Забезпечення кредитів
Фінансове становище компанії John Smith
Чисті активи на акцію
Компанії з більшими активами
Прибутковість активів
Інтернет-Посилання
Розділ 5. Підвищення якості розрахунків
Гудвіл
Дочірні компанії
Різновиди боргу
Розмивання прибутки й активів
Резерви
Міноритарні акціонери
Привілейовані акції
Менш звичайні види акцій
Номінали
Дозволений до випуску й випущений акціонерний капітал
Варранти
Резерви звіту про прибутки й збитки
Рахунок премій акцій
Підвищення якості розрахунків резерви від переоцінки
Коректування вартості чистих активів
Інтернет-Посилання
Розділ 6. Акції й фондова біржа
Структура біржі
Хто володіє акціями й хто укладає угоди
Докладніше про торговельні системи
Реорганізація Big Bang
Комп'ютерні системи
Вистава торгівлі по книзі замовлень
Зміни в процедурі розрахунків
Прихід системи CREST
Конфлікт інтересів
«Бичачі» і «ведмежі» настрої
Ціни покупця й ціни продавця
Брокерські операції для приватних інвесторів
Глава 7. Чому змінюються ринкові ціни
В «звичайне» час
Ринки биків і ведмедів
Ціни акцій відображають зростання доходів
Як переоцінюються акції
У пошуках вартості
Коли змінюються процентні ставки
Повідомлення про прибутки компанії
Рекомендації преси
Маневрьі маркетмейкеров
Операції ведмедів
Технічні корекції
Вплив чартистів
Процентні ставки й зміни валютних курсів
Вага грошового фактору
Занадто багато акцій
Політика
Почуття
Угоди по поглинанню
Інтернет-Посилання
Під час краху 1987 р.
Глава 8. Випуск нових цінних паперів на фондовий ринок
Фактор Інтернету
Вид випуску акцій
Хто збирає гроші?
Ціноутворення при публічному розміщенні
Розміщення на тендері
Підписка понад передбачувану суму й розподіл
Гарантування розміщення емісії (андеррайтинг)
Розклад публічного розміщення
Частково оплачені акції
Шахрайство З НОВИМИ ЕМІСІЯМИ
Інтернет-Посилання
Глава, 9. Випустите більше акцій - і викупите акції назад
Механізм пільгової емісії
Коректування ціни
Із правом і без права
Емісії із глибоким дисконтом
Інші способи емісії акцій
Переважні права й правила інституціональних власників
Бонусная емісія
Корекція ціни для бонусной емісії
Як бонусние емісії утрудняють порівняння
Менш розповсюджені форми бонусной емісії
Повернення грошей акціонерам
Інтернет-Посилання
Глава 10. Покупці, жертви й законники
Хто виграє від поглинань?
Як бухгалтерія заплутує питання
Механізм поглинання
Форми пропозиції
ринкова покупка
Правила гри
Спускові гачки
Умови повинні дотримуватися
Підтримка цін на акції
Розклад руху заявки
Ринок Сполучених Штатів
Леверидж і майданчика для гри на рівнях
Справа Guinness
Інтернет-Посилання
Глава 11. Венчурний капітал і викуп компанії менеджерами
Викуп компанії менеджерами
Фонди венчурного капіталу й капіталу розвитку
Процес фінансування
Викупи й злиття, фінансовані за рахунок емісії акцій або позикових коштів
Програма стимулювання інвестицій у підприємства
Венчурні трести
Програма гарантій по кредитах дрібним підприємствам
Інтернет-Посилання
Глава 12. Зарплата, додаткові доходи й капіталізм навпаки
Як працює капіталізм навпаки
Заперечення проти заохочувальних схем
Корпоративне керування й розкриття інформації
Хто контролює менеджерів?
Коли втручається преса
Звернемося до цифр
Як високо будуть рости зарплати?
Інтернет-Посилання
Глава 13. Державні й корпоративні облігації
Новини, які змінюють ціни
Технічні впливи на ринок
Види цінних паперів
Життя коштовного паперу
Як установлюються котирування
Діапазон купонів
Назва не має значення
Розрахунки поточної прибутковості
Що означає прибутковість до погашення
Як податки впливають на доходи
Вплив процентних ставок
З дивідендом і без дивіденду
Індекси для державних облігацій
Нові випуски й механізм угод
Вітри змін
Введення стрипов
Розв'язок про купонну ставку
Кредитний ризик
Облігації з відмінностями
Зміна ринків облігацій
Інтернет-Посилання
Глава 14. Банки, позичальники й погані борги
Депозити, кредити й ліквідні активи
Позичені гроші й гроші акціонерів
Вимоги до достатності капіталу
Банки в новому тисячоріччі
Забалансові ризики
Банківські кризи й банківські цикли
Рятувальні операції й реорганізації
Регулювання банківської діяльності у Великобританії
Інтернет-Посилання
Глава 15. Грошові ринки
Функції грошових ринків
Як Банк впливає на процентні ставки
Векселя
Казначейські векселі
Депозитні сертифікати
Комерційні й середньострокові папери
Хеджирование ризику
Індикатори процентних ставок
Інтернет-Посилання
Глава 16. Валютний ринок і євро
Офіційна інтервенція
Ринкові чинності
Вплив процентних ставок
Різкі коливання настрою ринку
Як ми вимірюємо валюти?
Фундаментальні фактори
Транскордонні інвестиційні потоки
Європейські гроші
Прихід євро
чи Заробить євро?
Безладдя з англійською валютою
Форвардні ринки й хеджирование
Інтернет-Посилання
Глава 17. Міжнародні гроші: євроринки
Синдиковані позики
Євробонди
Варіації на тему облігацій
Еврокоммерческие паперу
Євро й внутрішній ринок Британії
Установлення процентних ставок
Евроакції
Розміри міжнародного ринку
Процентні й валютні свопи
Оцінка позичальників
Висвітлення в пресі
Інтернет-Посилання
Г/іава 18. Фінансові деривативи й товари
Деривативи як парі
Страховий аспект
Як розбудовувалися форвардні ринки
На ф'ючерсних ринках
Де починається небезпека
Фіксування прибутків і збитків
Ставка на падіння ринку
Перехід до фінансових ф'ючерсів
Як працюють опціони
Продаж опціонів
Ринок опціонів, що вільно звертаються,
При грошах і без грошей
Продаж непокритих опціонів
Хеджери й спекулянти
Ринки фінансових ф'ючерсів
Фінансові ф'ючерсні контракти
Опціони, що торгуються на Liffe
Товарні ринки
Інтернет-Посилання
Глава 19. Страхування й Ллойд після неприємностей
Як працює капітал Ллойда?
Структура синдикату
Скандали й регулювання
Заключне перестрахування
Спіраль ексцедента збитків
Ера судових розглядів
Інтернет-Посилання
Глава 20. Комерційна нерухомість і ринкові крахи
Нерухомість як інвестиція
Безумовна власність і орендна власність
Оцінка
Фінансування девелоперів
Компанії по роботі з нерухомістю
Спільна власність
Індекси нерухомості
Функціонування власності
Інтернет-Посилання
Глава 21. Заощадження, об'єднані інвестиції й податковий захист
Фінансові посередники на ринку заощаджень
Традиційне страхування життя
Корпоративні й індивідуальні пенсії
заставні, Що Погашаються заставні й, нвнески
Інвестиційні кошти, пов'язані з пайовими фондами
Принципи колективних інвестицій
Ціноутворення в пайових фондах
Відкриті інвестиційні трести
Особливості діяльності пайового фонду
Хто пропонує інвестиції, пов'язані з пайовими фондами?
Спеціальні інвестиційні політики
Офшорні й іноземні фонди
Моніторинг діяльності
Інвестиційні фонди
Фонди, що використовують позикові кошти, і різні типи акцій
Податкові вкриття
Знак державного стандарту CAT
Інтернет-Посилання
Глава 22. Контроль над Сіті
Законодавчий і незаконодавчий контроль
Британська система регулювання
Угоди про компенсації
Де законодавство прикладає свою руку
Традиційні саморегулювальні організації
Міжнародні проблеми регулювання
Система регулювання в дії
Коли система дає збій
Інтернет-Посилання
Глава 23. Печатка й Інтернет: фінансові сторінки
Електронні сторінки
Інформація про зареєстрованих на біржі компаніях
Інформація про ціни й результати діяльності
Ринки
Фінансові новини
Продукти для особистих заощаджень
Брокерська й банківська діяльність у режимі реального часу
Базові й освітні матеріали
Веб-сайти
Як читати між рядків
Короткий посібник із грошових розмов