На головну сторінку   Всі книги

Петро Олексійович Жданчиков. Казначейство. Автоматизовані бізнес-технології керування фінансовими потоками 2010. 2010

Процеси керування фінансовими потоками в сфері ринкової економіки тісно пов'язані із впровадженням автоматизованих бізнес-технологій у систему керування підприємствами й організаціями різних форм власності. Це приводить до появи в управлінських структурах нових підрозділів, що централізовано вирішують найбільш важливі питання фінансової й комерційної діяльності. Найчастіше подібні установи організують у формі казначейства. Поява й розвиток казначейських структур докорінно міняє фінансову політику суб'єктів ринку, відкриваючи нові обрії в області фінансового менеджменту. Книга присвячена комплексному аналізу й пошуку шляхів вирішення проблем в області організації керування фінансовими потоками на базі казначейства в державному, корпоративному й банківському секторах сучасної економіки. Вона відрізняється цілісністю відбиття тематики казначейства й цілеспрямованим підходом в області автоматизації пропонованих ідей і розв'язків. Для студентів і викладачів вищих і середніх навчальних закладів фінансово-економічного напрямку, що навчаються по спеціальностях «фінанси й кредит», « бухгалтерський облік», «фінансовий менеджмент», а також для працівників фінансової сфери. Передмова Автоматизовані бізнес-технології керування фінансовими потоками
Введення Казначейство - фабрика платежів
Розділ 1 Історія й реальність інститутів керування фінансовими потоками
Виникнення й розвиток фінансових потоко
Структура й функції систем керування фінансовими потокам
Основні напрямки розвитку казначейських структу
Висновок
Розділ 2 Правові основи казначейства Нормативно-правове регулювання платіжної системи
Аналіз і застосування законодавчої бази казначейства
Календар бухгалтера на III кварта
Розділ 3 Принципи роботи й організаційна структура корпоративного казначейства
Моделювання роботи казначейств
Організація роботи казначейства в складі компани
Побудова вертикалі підпорядкування казначейств
Автоматизація платіжних процедур
Робота казначейства в умовах коливань фінансового ринк
Висновок
Розділ 4 Оцінка ефективності роботи казначейства
Система показників оцінки еффективност
Резерви росту в умовах контролю за грошовими потокам
Алгоритми оцінки ефективності роботи казначейств
Розділ 5 Комп'ютерні технології в структурах керування фінансовими потоками
Основні напрямки автоматизації бізнес-процесів керування фінансовими потокам
Залучення до розробки майбутніх користувачів
Процедури системного підходу і його переваги в порівнянні з моноаспектним і комплексним підходами
Програми й інформаційні системи керування фінансовими потокам
Додатка