На головну сторінку   Всі книги

А. П. Скиба й ін.. Колізії законодавства Росії (короткий науковий коментар): монографія / А. П. Скиба й ін. ; під ред. А. А. Кримова.- 2-е изд., испр. і доп.- Рязань : Академія ФСИН Росії, 2016.-207 с.. 2016

Видання містить у собі більш 150 колізій карного, уголовноисполнительного, карно-процесуального й інших галузей законодавства з коротким науковим коментарем. Перелік наведених у роботі колізій не є остаточним, а пробільність і незбалансованість чинного законодавства підкреслює необхідність подальшої роботи в даному напрямку. Призначене для науковців, викладачів, співробітників правоохоронних і інших державних органів, суб'єктів суспільного контролю, інших суспільних утворів, аспірантів і студентів юридичних факультетів. Введення
Колізії в Загальній частині КК РФ
Колізії між Загальної й Особливої частинами КК РФ
Колізії в Загальній частині УИК РФ
Колізії між Загальної й Особливої частинами УИК РФ
Колізії в Особливій частині УИК РФ
Колізії в УПК РФ
Колізії між КК РФ і УИК РФ
Колізії між КК РФ і УПК РФ
Колізії між УИК РФ і УПК РФ
Колізії між УИК РФ і Законом РФ « Про установи й органах карні покарання, що виконують, у вигляді позбавлення волі»
Колізії між КК РФ і підзаконними нормативними правовими актами, що регламентують виконання карних покарань
Колізії між УИК РФ і підзаконними нормативними правовими актами, що регламентують виконання карних покарань
Колізії між УПК РФ і іншими нормативними правовими актами, що регламентують виконання карних покарань
Колізії меиеду УИК РФ і нормативними правовими актами, що регламентують питання здійснення нагляду (контролю) за діяльністю установ і органів, що виконують карні покарання
Колізії між УПК РФ і Федеральним законом « Про прокуратуру Російської Федерації»
Колізії між Коап РФ і іншими нормативними правовими актами
Колізія між УИК РФ і Федеральним законом « Про обіг лікарських засобів»
Колізія між УИК РФ і Федеральним законом « Про оперативно-розшукову діяльність»
Колізія між УПК РФ і Федеральним Законом « Про оперативно-розшукову діяльність»
Колізія між КК РФ і Федеральним законом « Про оперативно-розшукову діяльність»
Колізії у Федеральному законі « Про суспільний контроль над забезпеченням прав людини в місцях примусового втримування й про сприяння особам, що перебувають у місцях примусового втримування»
Колізія між Федеральним законом « Про суспільний контроль над забезпеченням прав людини в місцях примусового втримування й про сприяння особам, що перебувають у місцях примусового втримування» і іншими нормативними правовими актами, що регулюють здійснення суспільного контролю
Колізії у Федеральному законі « Про прокуратуру Російської Федерації»
Колізії між Федеральним законом « Про прокуратуру Російської Федерації» і ЦПК РФ
Колізії між Федеральним законом « Про прокуратуру Російської Федерації» і АПК РФ
Висновок
Список скорочень
Зміст