На головну сторінку   Всі книги

Крассов О. І.. Коментар до Земельного кодексу РФ. 2010 р.- 369 с.. 2010

Утримування
Передмова
Глава I. Загальні положення
Стаття 2. Земельне законодавство
Стаття 3. Відносини, регульовані земельним законодавством
Стаття 4. Застосування міжнародних договорів Російської Федерації
Стаття 5. Учасники земельних відносин
Стаття 6. Об'єкти земельних відносин
Стаття 7. Склад земель у Російській Федерації
Стаття 8. Віднесення земель до категорій, переклад їх з однієї категорії в іншу
Стаття 9. Повноваження Російської Федерації в області земельних відносин
Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в області земельних відносин
Стаття 11. Повноваження органів місцевого самоврядування в області земельних відносин
Глава I.1. Земельні ділянки
Стаття 11.1. Поняття земельної ділянки
Стаття 11.2. Утвір земельних ділянок
Стаття 11.3. Утвір земельних ділянок із земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 11.4. Розділ земельної ділянки
Стаття 11.5. Видел земельної ділянки
Стаття 11.6. Об'єднання земельних ділянок
Стаття 11.7. Перерозподіл земельних ділянок
Стаття 11.8. Виникнення й збереження прав, обтяжень (обмежень) на утворені й змінені земельні ділянки
Стаття 11.9. Вимоги до утворених і змінених земельних ділянок
Глава II. Охорона земель
Стаття 12. Мети охорони земель
Стаття 13. Утримування охорони земель
Стаття 14. Використання земель, подвергшихся радіоактивному й хімічному забрудненню
Глава III. Власність на землю
Стаття 15. Власність на землю громадян і юридичних осіб
Стаття 16. Державна власність на землю
Стаття 17. Власність Російської Федерації (федеральна власність) на землю
Стаття 18. Власність на землю суб'єктів Російської Федерації
Стаття 19. Муніципальна власність на землю
Глава IV. Постійне (безстрокове) користування, довічне наслідуване володіння земельними ділянками, обмежене користування чужими земельними ділянками (сервітут), оренда земельних ділянок, безоплатне термінове користування земельними ділянками
Стаття 20. Постійне (безстрокове) користування земельними ділянками
Стаття 21. Довічне наслідуване володіння земельними ділянками
Стаття 22. Оренда земельних ділянок
Стаття 23. Право обмеженого користування чужою земельною ділянкою (сервітут)
Стаття 24. Безоплатне термінове користування земельними ділянками
Глава V. Виникнення прав на землю
Стаття 25. Підстави виникнення прав на землю
Стаття 26. Документи про права на земельні ділянки
Стаття 27. Обмеження оборотоздатності земельних ділянок
Стаття 28. Придбання прав на земельні ділянки, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 29. Виконавчі органі державної влади й органі місцевого самоврядування, що здійснюють надання земельних ділянок
Стаття 30. Порядок надання земельних ділянок для будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 30.1. Особливості надання земельних ділянок для житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 30.2. Особливості надання земельних ділянок для їхнього комплексного освоєння з метою житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
Стаття 31. Вибір земельних ділянок для будівництва
Стаття 32. Ухвалення рішення про надання земельної ділянки для будівництва
Стаття 33. Норми надання земельних ділянок
Стаття 34. Порядок надання громадянам земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, для цілей, не зв'язаних з будівництвом
Стаття 35. Перехід права на земельну ділянку при переході права власності на будинок, будову, спорудження
Стаття 36. Придбання прав на земельні ділянки, які перебувають у державній або муніципальній власності й на яких розташовані будинки, будови, спорудження
Стаття 37. Особливості купівлі-продажу земельних ділянок
Стаття 38. Придбання земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, або права на укладання договору оренди такої земельної ділянки на торгах (конкурсах, аукціонах)
Стаття 38.1. Порядок організації й проведення аукціонів із продажу земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, або права на висновок договорів оренди земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для житлового будівництва
Стаття 38.2. Особливості проведення аукціону із продажу права на укладання договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва
Стаття 39. Збереження права на земельну ділянку осіб, що не є власниками земельної ділянки, при руйнуванні будинку, будови, спорудження
Глава VI. Права й обов'язки власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників і орендарів земельних ділянок при використанні земельних ділянок
Стаття 40. Права власників земельних ділянок на використання земельних ділянок
Стаття 41. Права на використання земельних ділянок землекористувачами, землевласниками й орендарями земельних ділянок
Стаття 42. Обов'язки власників земельних ділянок і осіб, що не є власниками земельних ділянок, по використанню земельних ділянок
Стаття 43. Здійснення прав на земельну ділянку
Глава VII Припинення й обмеження прав на землю
Стаття 44. Підстави припинення права власності на земельну ділянку
Стаття 45. Підстави припинення права постійного (безстрокового) користування земельною ділянкою, права довічного наслідуваного володіння земельною ділянкою
Стаття 46. Підстави припинення оренди земельної ділянки
Стаття 47. Підстави припинення права безоплатного термінового користування земельною ділянкою
Стаття 48. Підстави припинення сервітуту
Стаття 49. Вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
Стаття 50. Конфіскація земельної ділянки
Стаття 51. Реквізиція земельної ділянки
Стаття 52. Умови й порядок відчуження земельної ділянки
Стаття 53. Умови й порядок відмови особи від права на земельну ділянку
Стаття 54. Умови й порядок примусового припинення прав на земельну ділянку осіб, що не є його власниками, через неналежне використання земельної ділянки
Стаття 55. Умови й порядок вилучення земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
Стаття 56. Обмеження прав на землю
Стаття 56.1. Обмеження прав на землю у зв'язку з резервуванням земель для державних або муніципальних потреб
Глава VIII. Відшкодування збитків при вилученні земельних ділянок для державних і муніципальних потреб
Стаття 57. Відшкодування збитків при вилученні земельних ділянок для державних або муніципальних потреб, погіршенні якості земель, тимчасовому занятті земельних ділянок, обмеженні прав власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників і орендарів земельних ділянок
Глава IX. Захист прав на землю й розгляд земельних спорів
Стаття 59. Визнання права на земельну ділянку
Стаття 62. Відшкодування збитків
Стаття 63. Гарантії прав на землю при вилученні земельних ділянок для державних або муніципальних потреб
Стаття 64. Розгляд земельних спорів
Глава X. Плата за землю й оцінка землі
Стаття 65. Платність використання землі
Стаття 66. Оцінка землі
Глава XI. Моніторинг земель, землевпорядження, державний кадастровий облік земельних ділянок і резервування земель для державних і муніципальних потреб
Стаття 67. Державний моніторинг земель
Стаття 68. Землевпорядження
Стаття 69. Організація й порядок проведення землевпорядження
Стаття 70. Державний кадастровий облік земельних ділянок
Стаття 70.1. Резервування земель для державних або муніципальних потреб
Глава XII. Контроль над дотриманням земельного законодавства, охороною й використанням земель (земельний контроль)
Стаття 71. Державний земельний контроль
Стаття 72. Муніципальний і суспільний земельний контроль
Стаття 73. Виробничий земельний контроль
Глава XIII. Відповідальність за правопорушення в галузі охорони й використання земель
Стаття 74. Адміністративна й кримінальна відповідальність за земельні правопорушення
Стаття 75. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення
Стаття 76. Відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями
Глава XIV. Землі сільськогосподарського призначення
Стаття 77. Поняття й склад земель сільськогосподарського призначення
Стаття 78. Використання земель сільськогосподарського призначення
Стаття 79. Особливості використання сільськогосподарських угідь
Стаття 80. Фонд перерозподілу земель
Стаття 81. Надання земель сільськогосподарського призначення громадянам для ведення селянського (фермерського) господарства й особистого підсобного господарства, громадянам і їх об'єднанням для ведення садівництва, огородничества й дачного будівництва
Стаття 82. Надання земель сільськогосподарського призначення господарчим товариствам і товариствам, виробничим кооперативам, державним і муніципальним унітарним підприємствам, іншим комерційним організаціям, релігійним організаціям, козачим суспільствам, науково-дослідним організаціям, освітнім установам сільськогосподарського профілю, громадам корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру й Далекого Сходу Російської Федерації
Глава XV. Землі населених пунктів
Стаття 83. Поняття земель населених пунктів і поняття границь населених пунктів
Стаття 84. Порядок установлення або зміни границь населених пунктів
Стаття 85. Склад земель населених пунктів і зонирование територій
Стаття 86. Приміські зони
Глава XVI. Землі промисловості, енергетики, транспорту, зв'язки, радіомовлення, телебачення, інформатики, землі для забезпечення космічної діяльності, землі оборони, безпеки й землі іншого спеціального призначення
Стаття 87. Склад земель промисловості, енергетики, транспорту, зв'язки, радіомовлення, телебачення, інформатики, земель для забезпечення космічної діяльності, земель оборони, безпеки й земель іншого спеціального призначення
Стаття 88. Землі промисловості
Стаття 89. Землі енергетики
Стаття 90. Землі транспорту
Стаття 91. Землі зв'язку, радіомовлення, телебачення, інформатики
Стаття 92. Землі для забезпечення космічної діяльності
Стаття 93. Землі оборони й безпеки
Глава XVII. Землі особливо охоронюваних територій і об'єктів
Стаття 94. Поняття й склад земель особливо охоронюваних територій
Стаття 95. Землі особливо охоронюваних природних територій
Стаття 96. Землі лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів
Стаття 97. Землі природоохоронного призначення
Стаття 98. Землі рекреаційного призначення
Стаття 99. Землі історико-культурного призначення
Стаття 100. Особливо коштовні землі
Глава XVIII. Землі лісового фонду, землі водного фонду й землі запасу
Стаття 101. Землі лісового фонду
Стаття 102. Землі водного фонду
Стаття 103. Землі запасу