На головну сторінку   Всі книги

Федотова М. Г.. Комунікаційний менеджмент: учеб. допомога - Омськ: Изд-В Омгту,2006.- 76 с.. 2006

У навчальному посібнику дається вистава про суть комунікаційного менеджменту, його особливостях, відмінності від суміжних сфер діяльності. Розглянуті основні принципи стратегічного планування в комунікаційному менеджменті, показані критерії ефективності роботи фахівця з комунікацій. У допомозі дані практичні рекомендації зі створення в організації відповідного відділу.
Містить методичні вказівки, плани семінарських занять, тести.
Призначене для студентів спеціальності 030602 - Зв'язку із громадськістю дистанційної форми навчання.

Введення
Розділ 1. Сутність комунікаційного менеджменту
1.1. Комунікаційний менеджмент і його роль у стратегії керування організацій
Суть комунікаційного менеджменту, сфера його застосування.
Репутація як нагромадження паблицитного капіталу.
Роль менеджера по комунікаціях
Модель індивідуально-ділових якостей сучасного менеджера (В. М. Шепель)
Питання по темі
1.2. Типологічні моделі комунікаційного менеджментаконцепції пропаганди, теорії «паблик рилейшнз» по Айви Чи, Є. Бернайсу, С. Блеку, Дж. Грюнигу.
Теорія PR по Айви Чи
Є. Бернайс
Агентство по зв'язках із пресою / Пабліситі.
Суспільно значима інформація.
3. Двостороння асиметрія.
4. Двостороння симетрія.
Ситуаційна модель керування комунікаціями.
Питання по темі
1.3. Установлення границь керування коммуникациямикоммуникационний менеджмент і зв'язку із громадськістю.
Комунікаційний менеджмент і проблеми маніпулювання суспільною свідомістю.
Питання по темі
Методичні вказівки й плани семінарських занять по розділу
Список рекомендованої літератури по розділу
Розділ 2. Комунікаційний менеджмент як процес
21. Принципи організації ефективного коммуникационногопроцесса на підприємстві
Принципи організації ефективного комунікаційного процесу з персоналом (формальна комунікація)
Комунікаційна політика стосовно неформальної комунікації.
Питання по темі
2.2. Принципи стратегічного планування в коммуникационномменеджменте
Корпоративна стратегія.
Стратегія росту.
Стратегія стабільності.
Стратегія оборони.
Комбінована стратегія.
Процес стратегічного планування й впровадження його результатів.
Методичне забезпечення (інструктаж).
Мети впливу
Мети виходу
Малі підприємства
Некомерційні організації
Питання по темі
Формування позитивного суспільного мненияоб організації
Раціональне/ірраціональне.
Наявність/недостатність інформації із проблеми
Інертність/ піддатливість суспільної думки
Створення первинних і вторинних інформаційних потоків як технології формування суспільної думки в комунікаційному менеджменті.
Джерело повідомлення.
Повідомлення.
Кодування / декодування повідомлення.
Канал поширення інформації
Адресат
Зворотний зв'язок.
Питання по темі
2.4. Визначення ефективності в комунікаційному менеджменті
Принципи оцінки комунікаційного менеджменту
Вимір підсумків комунікаційної кампанії
Вимір результатів.
Питання по темі
2.5. Структура й функції відділу по комунікаціях в організації
Структура відділу корпоративної комунікації.
Питання по темі
2.6. Умови делегування функцій комунікаційного менеджменту Pr-Агентству
Гідності й недоліки форм організації коммуникационнойподдержки
Оцінка доцільності передачі Рr-Функцій на аутсорсинг
Питання по темі
Методичні вказівки й плани семінарських занять по розділу
Практичне заняття 4.
Список рекомендованої літератури по розділу
Розділ 3. Особливості комунікаційного менеджменту в комерційних і некомерційних організаціях
3.1. Комунікаційний менеджмент у промисловому й комерційному секторі
Репутационно-Іміджевий напрямок.
Роль комунікаційного менеджменту в маркетинговій політиці підприємства.
Питання по темі
3.2. Комунікаційний менеджмент у державних і цивільних некомерційних організаціях
Завдання інформаційного забезпечення.
Політичний і соціальний маркетинг.
Політичний маркетинг
Комунікаційний менеджмент у муніципальному й місцевому самоврядуванні.
Питання по темі
Методичні вказівки й плани семінарських занять по розділу
Список рекомендованої літератури по розділу
Тести по дисципліні «Комунікаційний менеджмент»