Головна   Всі книги

Савяк Н. Н.. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ ПО ДИСЦИПЛІНІ «ГРОШІ. КРЕДИТ. БАНКИ» 2011. 2011

У ході розвитку продуктивних чинностей і виробничих відносин, дозволу протиріч між ними відбувається зміна общественноекономических формацій, економічних систем. Так відбулося руйнування первіснообщинного господарства натурального типу, у якому все, що проводилося усередині даного господарства й споживалося, і до утвору рабовласницького ладу, при якому відбувся перший великий поділ праці - виділення скотарських і землеробських племен. Це викликало виникнення регулярного обміну між громадами, підвищення продуктивності праці, появі надлишків продукту. Тема 1.1. Необхідність і передумови появи грошей
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 1.2. Сутність грошей
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 1.3. Теорії грошей
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 1.4. Грошова емісія й випуск грошей у господарський оборот
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 1.5. Вимір грошової маси. Грошовий обіг і його закони
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 2.1. Кредит як форма руху позичкового капіталу
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 2.2. Форми кредиту. Функції кредиту
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 2.3. Позичковий відсоток і його використання в ринковій економіці
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 2.4. Ринок позичкових капіталів
Питання по лекції:
Список літератури
Тема 2.5. Основи функціонування кредитних систем
Базовий блок.
Організаційний блок
Регулюючий блок.
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 3.1. Теоретичні основи грошово-кредитної політики: основи діяльності центральних банків
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 3.2. Теоретичні основи грошово-кредитної політики: правила грошово-кредитної політики
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 3.3. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 3.4. Відкритість і транспарентність грошово-кредитної політики
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 3.5 Інфляційне таргетирование
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 3.6 Прямі інструменти грошово-кредитної політик
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 4.1. Валюта. Валютний курс. Теорії валютного курсу
Питання по лекції.
Список літератури:
Тема 4.2. Платіжний баланс
Питання по лекції:
Список літератури
Тема 4.3. Валютні ринки й валютні операції
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 4.4. Регулювання валютного обігу
Питання по лекції.
Список літератури:
Тема 5.1. Історія розвитку й структура побудови банківської системи РФ
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 5.2. Перший рівень банківської системи
Питання по лекції:
Список література:
Тема 5.3. Другий рівень банківської системи РФ
Питання по темі:
Список літератури:
Тема 6.1. Організаційні основи діяльності кредитних організацій у Російській Федерації
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 6.2. Ресурси комерційного банку
Питання по темі:
Список літератури:
Тема 6.3. Позичкові операції комерційних банків.
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 6.4. Форми забезпечення банківських позичок
Питання по темі:
Список літератури:
Тема 6.5. Кредитоспроможність позичальників - юридичних осіб і методи її визначення
Питання по темі:
Список літератури:
Тема 6.6. Організація кредитування фізичних осіб
Питання по темі:
Список літератури:
Тема 6.7. Організація грошових розрахунків у банківській практиці й міжбанківські розрахунки у фінансовому секторі
Питання по темі:
Список літератури:
Тема 6.8. Ризики в банківській практиці
Питання по темі:
Список літератури:
Тема 6.9. Ліквідність і платоспроможність комерційного банку.
Питання по темі:
Список літератури:
Тема 7.1. Оформлення кредитних і депозитних операцій банків
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 7.2. Організація розрахунково-касового обслуговування клієнтів
Питання по лекції:
Список літератури:
Тема 7.3. Інформаційні технології в банках. Дистанційне обслуговування клієнтів
Питання по лекції
Список літератури: