На головну сторінку   Всі книги

Іванова А. А.. Конспект лекцій по дисципліні "Фінанси". 0000

Зміст
Історичні умови виникнення фінансів
Вплив фінансів на економіку
Необхідність використання фінансів у розширеному відтворенні
Закон вартості
Закон розподілу споживання (розподілу по праці)
7. Закон нагромадження
8. Закон грошового обігу
9. Сутність і функції фінансів, їх роль у системі грошових відносин
10. Взаємозв'язок фінансів з іншими економічними категоріями: ціна, вартість, кредит, прибуток
11. Сучасна фінансова політика
12. Сучасна податкова політика
13. Сучасна бюджетна політика
14. Економічне втримування фінансового механізму і його структура
15. Особливості формування фінансових ресурсів на рівні держави
16. Особливості формування фінансових ресурсів на рівні господарюючих суб'єктів
17. Особливості формування фінансових ресурсів на рівні домашніх господарств
18. Проблеми формування фінансових ресурсів
19. Загальна характеристика ланок фінансової системи
20. характеристика державних фінансів
21. Характеристика муніципальних фінансів
22. керування фінансами
23. суб'єкт керування
24. об'єкт керування
25. Елементи фінансового планування
26. Значення й стадії бюджетного процесу
27. Особливості бюджетного планування
28. Фінансове прогнозування
29. Оперативне керування
30. Фінансовий контроль як прояв контрольної функції фінансів
№ 31. Державний фінансовий контроль
32. Класифікація фінансового контролю
№ 33. Ревізія - основний метод фінансового контролю
№ 34. Методи фінансового планування
№ 35. Особливості організації фінансів комерційних організацій
№ 36. Принципи організації фінансів комерційних організацій
37. Організаційно-правові форми комерційних організацій
38. Різновиди фінансових планів
39. Роль незалежного фінансового контролю
40. Аналіз виконання бюджетів позабюджетних фондів
41. Характеристика пенсійного фонду
42. Характеристика фонду соціального страхування
43. Характеристика фонду медичного страхування
44. Фінанси некомерційних організацій
45. Особливості організації фінансів домашніх господарств
46. Характеристика ТФОМС
47. Особисте страхування
48. Майнове страхування
49. Діяльність страхових організацій
50. Соціально-економічна сутність бюджету
51. Основи бюджетного устрою країни. Фактори, що впливають на формування бюджетної системи РФ
52 Бюджетна система РФ і її структура
53. Механізми бюджетного вирівнювання
54. Власні доходи бюджетів
55. Принципи бюджетної системи Російської Федерації
56. Визначення й значення консолідованих бюджетів
57. Податкова система РФ
58. Класифікація податків
59. Прямі податки
60. Непрямі податки
61. Податкові доходи бюджету
62. Неподаткові доходи бюджету
63. економічна доцільність і склад бюджетної класифікації РФ
64. Характеристика бюджетного кодексу РФ
65. Міжнародні фінанси
66. Методи керування державним внутрішнім боргом
67. Недержавний пенсійний фонд
68. Фінанси бюджетних установ.
69. Фінанси автономних установ.
Фінанси казенних установ.
Діяльність Міжнародного Валютного Фонду
72. Державний кредит.
№73. Платоспроможність № 74 фінансова стабільність
№ 75 Федеральні податки
№ 76 Регіональні податки
№77 Місцеві податки
№ 78 Податки з фізичних осіб
№ 79 Податки з юридичних осіб
№ 80 Спеціальні податкові режими