На головну сторінку   Всі книги

М. В. Киварина. Конспект лекцій по дисципліні «Економіка» для неекономічних спеціальностей (обсяг 34 години). 0000

Утримування:
Лекція 1. Предмет і метод економічної теорії
1. Загальна вистава про значення й стан економічної теорії в сучасному світі
2. Виникнення й основні етапи розвитку економічної науки
3. Предмет економічної теорії
4. Метод економічної теорії
5. Сучасні напрямки й школи економічної теорії
Лекція 2. Суспільне виробництво: сутність, структура, результати
1. Загальна характеристика господарської діяльності
2. Суспільне виробництво і його роль у житті суспільства
3. Центральні проблеми господарської діяльності й способи їх дозволу в різних економічних системах
4. Суспільний продукт, його склад і стадії руху
Лекція 3. Загальна характеристика ринкової економіки
1. Основні форми ведення суспільного господарства
2. Товарне проведення - вихідний пункт виникнення капіталізму й основна форма сучасному економічному життя
3. Суб'єкти сучасного ринкового господарства й економічні цілі в ринковій системі економіки
4. Закон вартості - економічний закон товарного господарства
Лекція 4. Власність і її роль в економіці
1. Сутність власності як економічної категорії
2. Трансформація форм власності у зв'язку зі змінами матеріальних умов господарської діяльності
3. Різноманіття форм власності й видів підприємницької діяльності
4. Форми власності й теоретичні основи перехідної економіки
Лекція 5. Економічна теорія товару й грошей
1. Товар і його властивості
2. Теорія граничної корисності й суб'єктивна цінність блага. Основні напрямки критики трудової теорії вартості
3. Гроші, їх сутність і основні функції
4. Інфляція: сутність, причини, наслідки
Лекція 6. Ринковий механізм і елементи його функціонування
1. Сутність і функції ринку
2. Ринковий механізм і його елементи
3. Попит і фактори, що визначають його величину
4. Пропозиція товару і його крива
5. Пропозиція та попит: ринкова рівновага
Лекція 7. Економічна роль і функції сучасної держави
1. Ринок і держава
2. Економічні функції уряду
3. Підприємницька діяльність держави
4. Податки й бюджетне регулювання
Лекція 8. Теорія факторів проведення й розподілу факторних доходів
1. Основні фактори проведення
2. Людина - головний фактор і ціль суспільного виробництва
3. Факторні доходи і їх функціональний розподіл
4. Формування цін на фактори проведення
Лекція 9. Теорія капіталу й прибутки
1. Визначення капіталу в марксистській і сучасній економічній літературі
2. Економічна природа прибутку
3. Кругообіг і оборот капіталу
4. Проведення прибавочного продукту - основа економічного й соціального прогресу суспільства
Лекція 10. Ринок праці й заробітна плата
1. Механізм функціонування ринку праці
2. Інвестиції як джерело попиту на працю
3. Заробітна плата як плата за працю
4. Основні форми й сучасні системи оплати праці
Лекція 11. Доходи від підприємництва. Прибуток на промисловий капітал
1. Витрати проведення й прибуток
2. Ціноутворення на промислову продукцію й послуги
3. Утвір середньої норми прибутки. Ціна проведення
Лекція 12. Формування факторних доходів на торговельний і позичковий капітал
Підприємницька діяльність охоплює всі сфери життя суспільства.
А. Торговельний капітал і торговельний прибуток
1. Торговельний капітал частина, що як відокремився, промислового капіталу
2. Витрати обігу
3. Джерела торговельного прибутку
Б. Позичковий капітал і позичковий відсоток
1. Джерела утвору й специфіка руху позичкового капіталу
2. Кредит і його форми
3. Типи банків і їх роль у національній економіці
Лекція 13. Ринок земельних ресурсів і земельна рента
1. Особливості відтворення й економічних відносин у сільському господарстві
2. Рента й орендна плата
3. Види земельної ренти
4. Ціна землі
Лекція 14. Національна економіка й механізм її розвитку
1. Національна економіка: мети й результати
2. Сутність і функції фінансів
3. Фіскальна політика держави і її вплив на обсяг національного проведення
4. Вплив споживання й інвестицій на обсяг національного проведення
Лекція 15. Економічний ріст: джерела, типи, рушійні сили
1. Економічний ріст і його рушійні сили
2. Сучасний тип економічного росту і його особливості
3. Ефективність проведення
4. Теорія економічної рівноваги й ефективності росту
Лекція 16. Соціальна політика держави
1. Ринковий механізм формування доходів і соціальна політика держави
2. Що складаються доходів населення
3. Диференціація доходів населення: багаті й бідні
4. Економічний ріст і економічно відсталі країни
Лекція 17. Міжнародні аспекти економічної теорії
1. Міжнародний поділ праці й теорія порівняльних переваг
2. Економічні відносини в системі всесвітнього господарства і їх регулювання
3. Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики України
4. Глобальні економічні проблеми