На головну сторінку   Всі книги

Невідомий. Конспект лекцій по економіці. 2014

Утримування:
Основні поняття економіки.
Види економічних систем.
Класифікація ринків. Типи конкуренції.
Попит та пропозиція на ринку.
Основи теорії споживчої поведінки.
Витрати.
Фірма.
Методи економічної теорії.
Макроекономіка
Питання до семінарських занять.
Методи обчислення валового внутрішнього продукту.
Національне рахівництво.
Економічний ріст.
Сукупний попит та сукупна пропозиція.
Споживання й заощадження.
Інвестиції.
Циклічність розвитку економіки.
Причини циклу.
Характеристика економічного циклу.
Найважливіші заходи антикризової політики в період буму.
Заходу антикризової політики в період депресії.
Світове економічне господарство.
Оцінка міжнародної торгівлі в економічних школах.
Міжнародна міграція робочої чинності.
Мезоекономика.
Регіональна економіка.
Питання до семінарів.