На головну сторінку   Всі книги

Е. А. Наймачів. Конспект лекцій по навчальній дисципліні «Правознавство» Новосибірськ 2008. 2008

Теоретичний^-теоретичне-учбово-теоретичне видання рекомендоване в якості навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються по спеціальностях 120303 «Міський кадастр», 080502 «Економіка й керування на підприємстві» (у геодезичному проведенні)», 080502 «Економіка й керування на підприємстві (туризму й готельного господарства)», 080502 «Економіка й керування на підприємстві (у машинобудуванні)», 080502 «Економіка й керування на підприємстві (у природокористуванні)», 080502 «Економіка й керування на підприємстві (в операціях з нерухомим майном)», 280101 «Безпека життєдіяльності», 120101 «Прикладна геодезія», 120102 «Астрономо-геодезія», 120103 «Космічна геодезія», 120100 «Геодезія», 200200 «Оптотехніка», 200107 «Технологія приладобудування», 020804 «Геоекология», 020501 «Картографія», 120202 «Аерофотогеодезия», 080500 «Менеджмент», 080507 «Менеджмент організації», 170101 «Випробування й експлуатація техніки», 200203 «Електронний^-електронні-оптико-електронні прилади й системи», 200501 «Метрологія й метрологічне забезпечення», 230201 «Інформаційні системи» Утримування
Введення
Конспект першої лекції Тема 1. Держава і його роль у житті суспільства.
Конспект другої лекції Тема 2. Право: поняття, сутність і принципи права.
Конспект третьої лекції Тема 3. Норма права.
Конспект четвертої лекції Тема 4. Основні правові системи сучасності.
Конспект п'ятої лекції Тема 5. Закон і підзаконні акти.
Конспект шостої лекції. Тема 6. Правовий відносини
Конспект сьомої лекції Тема 7. Законність правопорядок у сучасному суспільстві.
Тема 8. Конституція РФ - Основний закон держави. Правова держава.
Конспект дев'ятої лекції Тема 9. Федеративний устрій РФ
Конспект десятої лекції. Лекція 10. Цивільне право.
Конспект одинадцятої лекції. Тема 11. Зобов'язання в цивільному праві
Конспект дванадцятої лекції Лекція 12. Сімейне право.
Конспект тринадцятої лекції. Тема 13. Трудове право.
Конспект чотирнадцятої лекції. Тема 14. Адміністративне право.
Конспект п'ятнадцятої лекції. Тема 15. Кримінальне право
Конспект шістнадцятої лекції. Лекція 16. Екологічне право.
Конспект сімнадцятої лекції. Тема 17. Процесуальне право.
Конспект вісімнадцятої лекції Тема 18. Правові основи захисту державної таємниці.
Висновок
Бібліографічний список