На головну сторінку   Всі книги

Сафонов В.H.. Конституція США й соціально-економічні права громадян: правовий^-правове-історико-правове дослідження.- M.,2007.- 272 с.. 2007

Книга присвячена вивченню малодослідженої проблеми американського конституціоналізму - специфіки становлення соціально-економічних прав у США - за допомогою історико-правового підходу. Автор проаналізував права американських громадян, закріплені у федеральному законодавстві в сфері праці й соціального забезпечення. Для юристів, істориків, економістів і всіх, що цікавляться історією й особливостями сучасного стану США. Відомості про автора
Передмова
Розділ 1. Еволюція американського конституціоналізму при перехід до державного регулювання соціально-економічних відносин
Соціально-економічні права в конституційній системі США
Роль американської школи соціологічної юриспруденції в теоретичному обґрунтуванні нових конституційних прав
Значення доктрин Верховного суду США для захисту соціально-економічних прав американських громадян
Розділ 2. Розвиток соціально-економічного законодавства в США в першій половині XX століття
Регулювання колективно-договірних відносин як засіб захисту прав працівників
Розвиток законодавства й прав американських громадян у сфері соціального забезпечення
Обмежене визнання конституційності соціально-економічних прав у рішеннях Верховного суду США
Розділ 3. Основні тенденції конституційного розвитку соціально-економічних прав у другій половині XX століття
3.1. Соціальне страхування й допомога на новому етапі ( 70-е рр. XX століття)
Соціально-економічні права й боротьба з дискримінацією в сфері трудових відносин
«Ера змін»: консервативне настання на соціально-економічні права наприкінці XX - початку XXI століття
Додаток
Утримування