На головну сторінку   Всі книги

Контрольна робота з дисципліни «Комерційне право». 2010

Утримування
1. Чому англосаксонську систему називають системою «загального права»?
2. Яке значення серед джерел англійського права відіграють статути? Назвіть найбільш значимі з них.
3. Перелічите основні види юридичних осіб по праву Франції, Німеччини, Англії, США.
4. Які види торговельних представників, агентів, посередників відомі торговельному обороту?
5. Які види об'єктів передбачені ГК РФ?
6. Що розуміється під позовною давністю? Що таке загальні й спеціальні строки позовної давнини?
7. Як називаються права на чужі речі в англосаксонському праві?
8. Які види зобов'язань відомі праву різних країн залежно від підстави виникнення? Від утримування? Від кількості осіб?
9. У чому відмінність заперечних угод від незначних?
10. Що розуміється під « загальною аварією» у морському перевезенні?
11. чи Є відмінність у розв'язках, прийнятих арбітражним судом і міжнародним комерційним арбітражем?
Завдання
Література