На головну сторінку   Всі книги

Кибенко Е. Р.. Корпоративне право: Навчальний посібник.-Харків,1999.-480с.. 1999

Допомога розроблена відповідно до програми нової навчальної дисципліни, досліджуваної в юридичних вузах у рамках спецкурсу. Також може бути використане для поглибленого вивчання відповідних розділів цивільного права й правових основ підприємницької діяльності. Допомога складається із двох частин. У Загальній частині дається визначення корпоративного права, розглядаються юридичні ознаки корпорації, аналізується правовий статус господарчого товариства як корпоративного суб'єкта підприємницької діяльності. В Особливій частині увага звернена на особливості функціонування окремих організаційно-правових форм господарчих товариств: акціонерного, з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю, повного й командитного. У якості додатка в допомогу включені основні нормативні акти в області корпоративного права, що діють на сьогоднішній день в Україні. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів, науковців, юристів - практиків, викладачів. Утримування:
Чому створювалася ця книга
Введення
Список умовних скорочень:
Загальна частина
Розділ 1. Корпорації й корпоративне право: історія й сучасність
Розділ 2. Господарче товариство як корпоративний суб'єкт підприємницької діяльності
Розділ 3. Виникнення господарчих товариств
Розділ 4. Майно й майнові права в господарчому товаристві
Розділ 5. Господарче товариство як учасник ринку цінних паперів
Розділ 6. Організація керування й діяльності господарчого товариства
Глава 7. Припинення діяльності господарчого товариства
Особлива частина
Глава 8. Акціонерне товариство
Глава 9. Товариство з обмеженою відповідальністю й товариство з додатковою відповідальністю
Глава 10. Повне товариство й командитне товариство
Глава 11. Корпорація одного особи