На головну сторінку   Всі книги

ІЛЬЇН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ. КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ПО ВІДЕОЗОБРАЖЕННЯХ. 2015

ЗМІСТ
Введення
Розділ 1. Відображення зовнішнього вигляду людини на відеозображеннях як об'єкт криміналістичної ідентифікації
§ 1.1. Поняття криміналістичної ідентифікації людину за ознаками зовнішнього вигляду, відбитим на відеозображеннях, її мети й завдання.
§ 1.2. Особливості відображення зовнішнього вигляду людини на відеозаписі як носії портретної інформації
§ 1.3. Оцінка вірогідності відображення ознак зовнішнього вигляду людини на відеозображеннях
Розділ 2. Використання спеціальних знань у процесі криміналістичної ідентифікації людину по відеозображеннях
§ 2.1. Основні напрямки використання камер відеоспостереження й відеозображень, що відображають зовнішній вигляд людини, у діяльності правоохоронних органів
§ 2.2. Порядок створення й використання відеообліків у діяльності органів внутрішніх справ
§ 2.3. Особливості одержання відеозображень як зразків для порівняльного дослідження
Розділ 3. Судово-портретна експертиза по відеозображеннях як одна з форм криміналістичної ідентифікації людину за ознаками зовнішнього вигляду
§ 3.1. Підготовча стадія при проведенні портретної експертизи по відеозображеннях
§ 3.2. Особливості роздільного й порівняльного дослідження при проведенні портретної експертизи за матеріалами відеозапису
§ 3.3. Оцінка результатів порівняльного дослідження й формулювання висновків на завершальному етапі портретної експертизи по відеозображеннях
Висновок
Список літератури
Додатка
Додаток №1. Анкета для опитування слідчих, проведеного з метою дослідження практики призначення й проведення пред'явлення для впізнання людини, а також надання експертам порівняльного матеріалу для проведення ними портретних експертиз
Додаток №2. Анкета для опитування судових експертів в області проведення портретних експертиз, проведеного з метою виявлення найбільше распространнних об'єктів дослідження, застосованих експертами методів і коштів по їхнім вивченню, а також сформульованих висновків
Додаток №3. Використання різних апаратно програмних комплексів і програмного забезпечення в оперативно розшукній і експертній діяльності.
Додаток №4. Відображення різних функціональних (динамічних) елементів зовнішнього вигляду людини на відеозображеннях.
Додаток №5. Фрагменти дослідницької частини висновку експерта з результатами порівняльних досліджень при формулюванні конкретних висновків при проведенні портретної експертизи по відеозображеннях. [240]