Головна   Всі книги

Р. Ю. Трубицина. Криміналістичний відеозапис: Навчальний посібник (курс лекцій) / Під загальною ред. канд. юрид. наук Р. Ю. Трубицина й канд. юрид. наук О. А. Щеглова.- М.: Видавництво « Щит-М»,2004.- 208 с.. 2004

Курс лекцій призначений для використання в якості основного навчального посібника при вивченні дисципліни «Криміналістичний відеозапис» в освітніх установах МВС Росії за фахом 350600 «Судова експертиза». Він може бути також корисний співробітникам експертно-криміналістичних підрозділів органів внутрішніх справ і судово-експертних установ інших відомств, чия діяльність пов'язана з використанням приймань, методів і технічних коштів відеозаписи в ході проведення слідчих дій, слідчим і оперативним працівникам. Лекція 1. Історія виникнення, поняття, система й значення криміналістичному відеозапису
Введення
1.2. Поняття, система й значення криміналістичному відеозапису
Лекція 2. Естественнонаучние основи одержання електронного зображення й звуку
Введення
2.1. Основні поняття зорового й слухового сприйняття людиною електромагнітних хвиль оптичного діапазону (видимого випромінювання) і механічних хвиль (звуку)
2.1.1. Основні поняття виникнення й поширення механічних хвиль у повітряному просторі - звуку.
2.1.2. Випромінювачі й приймачі звукових хвиль
2.1.3. Устрій і принцип дії мікрофонів
2.1.4. Устрій слухового апарата людини
2.2. Телевізійні системи, їх устрій, принцип дії й призначення. Системи кодування кольору
Лекція 3. Запис і відтворення відеозображення й звуку
Введення
3.1. Принципи запису сигналів зображення. Магнітний і оптичний відеозапис
3.2. Формати відеозапису. Історія розвитку й сучасний стан
3.3. Можливості використання телевізійного аналізу й обробки відео й аудиоинформації в охоронних системах
Лекція 4. Відеоапаратура й матеріали для відеозапису
Введення
4.1. Відеоапаратура й матеріали, використовувані в діяльності правоохоронних органів.
4.1.1. Фільтри й бленди
4.1.2. Догляд за оптикою
4.2. Устрій і призначення встаткування для демонстрації зображення й звуку
Лекція 5. Образотворчі кошти відеозапису
Введення
5.1. Образотворчі кошти світлини, кіно й телебачення, використовувані у відеозаписі
5.2. Приймання, способи й методи криміналістичному відеозапису й особливості використання образотворчих коштів
5.3. Сценарій (план) - основа будь-якого відеофільму
Лекція 6. Використання криміналістичного відеозапису при проведенні судових дій і проведенні оперативно-розшукових заходів
Введення
6.1. Відеозапис при проведенні судових експертиз
6.2. Застосування технічних коштів відеозаписи для відеоспостереження й при проведенні оперативно-розшукових заходів
6.3. Використання відеофонограм, виконаних свідками, що потерпіли, підозрюваними; у надзвичайних ситуаціях і отриманих з коштів електронної комунікації
6.4. Відеозапис при затримці, реєстрації осіб, що представляють оперативний інтерес, при проведенні профілактичної й інформаційно-методичної робіт
Лекція 7. Організаційні, методичні й правові основи відеозапису слідчих дій
Введення
7.1. Організаційні й методичні основи застосування відеозаписи в ході проведення різних слідчих дій
7.2. Правові аспекти застосування відеозаписи при проведенні слідчих дій
Лекція 8. Відеозапис слідчих дій
Введення
8.1. Проведення відеозапису вході слідчого огляду
8.2. Застосування відеозапису при проведенні допиту, очної ставки й пред'явлення для впізнання
8.3. Відеозапис при проведенні обшуку, вилучення й одержанні зразків для порівняльного дослідження
8.4. Застосування відеозапису при проведенні перевірки показань на місці й слідчого експерименту
Лекція 9. Основи криміналістичного дослідження відеозаписів
Введення
9.1. Технічне дослідження відеозапису й відеозображень
9.2. Портретна ідентифікація
9.3. Фоноскопическая експертиза
9.4. Дослідження аудіовізуального добутку й відеозаписів, отриманих ТСН
УТРИМУВАННЯ