На головну сторінку   Всі книги

А. Я. Вишинский. КРИМІНАЛІСТИКА. Книга I ТЕХНІКА Й ТАКТИКАРАССЛЕДОВАНИЯ ЗЛОЧИНІВ. 1935

Частина 1 Основні принципи криміналістики
Введення
Історія розвитку криміналістики
Частина 2 Карна техніка
Розділ I Реєстрація й упізнання злочинців
Значення й види реєстрації
Завдання розслідування, що дозволяються реєстрацією
Дактилоскопія
Монодактилоскопия
Порівняльне дослідження пальцевих відбитків
Пороскопия
Словесний портрет
Сигналетическая (розпізнавальна) світлина
Інші види реєстрації
Розділ II Дослідження речових доказів і слідів
Збирання речових доказів
Сліди людини
12. Сліди дії вогнепальної зброї
Сліди знарядь злому
Сліди транспортних засобів
Інші види слідів
Доказу в справах про пожежі й підпали
Розділ НІ Дослідження документів
Документи як речові докази
І8. Обіг Є документами
Проведення огляду
Передумови дослідження
Дослідження матеріалів документа
Дослідження листа
Установлення автора листа
Частина З Карна тактика
Розділ I Типова схезміа розслідування
1. Загальне поняття типових схем розслідування
2. Утримування типової схеми розслідування
1-я група. Типова схема розслідування, що починається з огляду місця злочину
2-я група. Типова схема розслідування посадових і господарських злочинів
Типова схема розслідування після залучення обвинувачуваного
Розділ II Обшук і вилучення
Методика проведення обшуків
Оформлення обшуку й вилучення
Техніка проведення обшуків
Окремі види обшуку
Вилучення
Розділ III Огляд тесту злочину
Загальні положення
ІО. Способи проведення огляду
Техніка проведення огляду місця злочину
Особливості окремих видів* огляду
Технічні способи оформлення огляду
Складання плану місцевості
Фотографічна с'емка
Семка трупів
Розділ IV Допит
Роль і значення показань свідків
Допит свідків
Допит обвинувачуваних
20· Протокол допроса
Розділ V Проведення експертизи
21. Значення експертизи
22. Дозвіл питання про необхідність проведення експертизи
23· В какой стадії расследования следует производить експертизу
Вибір експерта
Збирання матеріалів для експертизи
Постановка питань експертизі
ПРОТОКОЛ ЕКСПЕРТИЗИ
Пророблення матеріалів експертом
Висновок експерта
Оцінка слідчим висновку експерта
Участь обвинувачуваного в проведенні експертизи
Розділ VI Упізнання особистості й очна ставка
Акт упізнання особистості
Очна ставка
Розділ VII Онончание розслідування й зовнішнє оформлення справи
Пред'явлення матеріалів справи обвинувачуваному
Складання й використання карток
Складання обвинувального висновку
Зміст
Ілюстрації до тексту